Geld terug bij vertraging

Vertraging kan soms heel vervelende gevolgen hebben voor reizigers. Volgens de wet hoeven vervoersbedrijven geen vervolgschade, door bijvoorbeeld misgelopen concerten, te vergoeden. Wel bestaan er regels mbt een gedeeltelijke restitutie van het betaalde bedrag voor de reis. Deze regels beperken zich telkens tot de vertraging bij één vervoerder: wanneer een reis vertraging oploopt omdat de aansluiting tussen twee vervoerders misloopt (bijvoorbeeld de Arriva-trein al weggereden is omdat de NS-trein 5 minuten vertraging heeft), geeft dit alleen recht op compensatie indien één van de vervoerders daadwerkelijk meer dan 30 minuten vertraging had.

Grote schade door vertraging? Rover adviseert altijd een klacht in te dienen bij de vervoerder. In veel gevallen, zoals bij het maken van kosten voor een taxi of vervangende bus, zal toch maatwerk geleverd moeten worden. Niet tevreden met de afhandeling van de klacht? Dan is een gang naar het OV loket aan te bevelen. Zie ook treinvertraging en vliegtuig.

Hieronder een overzicht van de verschillende regelingen.

NS
In 2001 heeft Rover bereikt dat er een geld terug bij vertraging-regeling werd ingevoerd bij NS. Volgens deze regeling heeft de reiziger recht op 50% van het reisbedrag retour bij een vertraging van minimaal 30 minuten, en 100% bij een vertraging van meer dan een uur. Bij de Intercity Direct heeft de reiziger recht op restitutie vanaf 15 minuten, wegens de extra toeslag die reizigers voor deze trein betalen. Voor abonnementhouders gelden aparte regelingen met vaste restitutiebedragen.Het drempelbedrag is €2,20: wanneer de schade minder dan dit bedrag bedraagt, wordt niets uitgekeerd.

Geld terug bij vertraging geldt ook bij een aangepaste dienstregeling die niet eeerder dan een dag vooraf is aangekondigd. Het geldt niet bij vooraf aangekondigde werkzaamheden. OV-chipkaartreizigers kunnen geld terug aanvragen via Mijn NS, de vertraging moet dan wel echt zichtbaar zijn in de gemaakte chipkaart-reis. Met andere woorden: wie besluit om naar een ander station te reizen om over te kunnen stappen op een alternatieve busmogelijkheid kan niet aantonen dat dit voor vertraging zorgde, aangezien de reis naar dit alternatieve station wel goed verliep. In dit soort gevallen blijft een klacht bij de klantenservice nodig.
Meer informatie over geld terug bij vertraging bij NS.

Andere vervoerders
Niet alle vervoerders geven evenveel bekendheid aan een geld terug bij vertraging-regeling, maar deze regelingen bestaan wel. Vrijwel alle vervoerders hanteren hierbij dezelfde regeling als NS. Alleen Syntus hanteert een erg karige regeling: pas bij een vertraging van meer dan 60 minuten heeft de reiziger recht op restitutie, en dan slechts 25% van de ritprijs. De drempelbedragen verschillen wel per vervoerder en zijn opvallend genoeg in veel gevallen hoger dan het drempelbedrag bij NS, terwijl de gereisde afstand bij de regionale vervoerder juist vaak korter is. Alleen Connexxion en dochter Breng hanteren net als NS het drempelbedrag van €2,20. Bij Veolia is het drempelbedrag €2,50, bij Arriva en Syntus is het zelfs €4,00. Compensatie aanvragen werkt ook bij iedere vervoerder op een andere manier en kan bijvoorbeeld via een brief aan de klantenservice of een online formulier. Rijdendetreinen.nl heeft hier een zeer nuttig overzicht van gemaakt.

Ook bij uitgevallen bussen geldt vaak een vorm van compensatie. Dit verschilt wederom per vervoerder en vaak ook per regio. In Almere bijvoorbeeld heeft de reiziger recht op €5 bij een uitgevallen busrit van Connexxion. In andere regio’s biedt Connexxion vaak een dagkaartje ter compensatie wanneer over vertraging is geklaagd. Syntus hanteert voor busvertraging dezelfde voorwaarden als bij treinvertraging en biedt restitutie vanaf 60 minuten vertraging. Bij Arriva geldt dat compensatie kan worden aangevraagd via het reguliere klachtenformulier.Veolia kent alleen een restitutieregeling voor de regio Haaglanden.

Internationaal
Volgens EU-wetgeving zijn treinvervoerders minimaal verplicht om bij vertragingen vanaf 60 minuten een vergoeding van een kwart van de ritprijs te geven, vanaf twee uur is dat de helft van de ritprijs. Dit geldt echter alleen voor internationale treinen binnen de EU. De landen kunnen zelf bepalen of deze compensatie ook geldt voor binnenlandse treinen. Treinreiziger.nl heeft een duidelijk overzicht gemaakt van diverse Europese regelingen.

Bij grensoverschrijdende reizen gelden verschillende regelingen. Bij veruit de meeste internationale treinen vanuit Nederland geldt dat de reiziger recht heeft op restitutie van 25% van de ritprijs van een vertraging van een uur of meer, en 50% van de reisprijs bij een vertraging van meer dan 2 uur. Bij de Thalys mag gekozen worden voor een hoger restitutiebedrag indien deze wordt uitbetaald in Thalys-bonnen – op deze tegoedbonnen kan al aanspraak worden gemaakt bij een vertraging vanaf 30 minuten.
Zie ook de website van NS International.