Studenten in de spits

Waarom reizen studenten in de spits? Omdat de universiteiten en hogescholen om 9.00 hoorcolleges aanbieden. Grote bedrijven, overheden en vele andere werkgevers (waaronder Rover) zijn allang overgegaan op flexibele werktijden om te voorkomen dat hun werknemers met z’n allen in de spits vast komen te staan. Er is geen enkele reden waarom de universiteiten en hogescholen dat niet ook zouden doen. Het is makkelijk om te zeggen dat de OV-bedrijven het spitsprobleem maar moeten oplossen. Dat wil zeggen dat de OV-bedrijven heel veel extra materieel en personeel moeten inzetten om gedurende de spits studenten te vervoeren. Eén cijfer: de universiteit Utrecht veroorzaakt 70.000 vervoerbewegingen per dag. Als die universiteit niet om 9.00 maar om 10.00 begint is een groot deel van het spitsprobleem in Utrecht – zowel op de weg als in het OV – opgelost.

Mogen studenten niet in de spits reizen? Natuurlijk mogen zij dat. Maar dan wel net als ieder ander door gewoon te betalen. De meeste reizigers betalen voor 9.00 uur de normale prijs en krijgen na 9.00 uur 20, 30 of 40 procent korting, afhankelijk van hun kortingskaart. Voor studenten bestaat deze tariefsdifferentiatie niet. Het is onredelijk om van studenten te vragen om de volle prijs te betalen als de universiteiten en hogescholen hen nopen om om 9.00 aanwezig te zijn. De universiteiten en hoge scholen moeten dus hun roosters aanpassen. Van door de overheid gefinancierde instellingen mag verwacht worden dat zij hun steentje bijdragen aan het oplossen van de spitsproblematiek.