Wat willen wij


poortjes hilversumRover wil wat alle reizigers willen: dat het openbaar vervoer een goede en aantrekkelijke dienst is. Dat bus en trein op tijd rijden, tegen een aantrekkelijke prijs, en dat klachten van reizigers serieus worden genomen. Dat het openbaar vervoer veilig en toegankelijk is, en dat de informatievoorziening in orde is. En dat het openbaar vervoer een goed alternatief is voor de auto, of je nu in de stad woont of op het platteland. Dat het voor iedereen een serieuze optie is om eens een dagje de auto te laten staan en de bus te nemen. Zonder dat de reistijd enorm veel langer wordt, de reis zelfs duurder wordt, en er eerst een spoedcursus gevolgd moet worden omdat de OV-chipkaart zo hopeloos ingewikkeld is. Kortom, er moeten geen verdere drempels worden opgeworpen, volgens Rover zou er juist in geïnvesteerd moeten worden om het openbaar vervoer zo aantrekkelijk te maken dat het totale mobiliteitsaandeel van het OV flink toeneemt.

Helaas kunnen we niet altijd helemaal krijgen wat we willen. De OV-branche wordt gedomineerd door bedrijven, een nationale vervoersautoriteit is er (nog) niet. Daarbij is de OV-wereld een versnipperde markt waarbij veel bedrijven en decentrale overheden niet veel verder kijken dan het aanbod binnen hun eigen regio waarbij het niet belangrijk lijkt te zijn hoe een doorgaande reis er uitziet. En dan moet er ook nog eens flink bezuinigd worden.

Rover is gesprekspartner van vervoersbedrijven en overheden en houdt tijdens vele (regionale en landelijke) overleggen de belangen van de reiziger in het oog.

Missie

Rover heeft de volgende doelstellingen:

 • toegankelijkheidEen groter aandeel van het OV in het verwerken van de grote aantallen dagelijkse reizigers. Óók in de spits, waar het op de wegen vastloopt.
 • Een grotere rol van het OV in de mobiliteit buiten de spits én voor mensen die wel over een alternatief vervoermiddel als een auto of motor beschikken. De keuzereiziger willen we om milieutechnische redenen ook vaker in het OV hebben.
 • Het bieden van goed en betaalbaar vervoer aan zo veel mogelijk reizigers die geen alternatief hebben.
 • Dat partijen het belang van de reiziger beter in beeld houden wanneer zij broeden op veranderingen in hun dienstverlening.
 • Dat er prikkels in het systeem komen die ervoor zorgen dat aandacht voor de reiziger niet alleen bij Rover vandaan moet komen.

Om deze doelen te bereiken zijn er volgens ons nog veel verbeteringen nodig in het openbaar vervoer. Om van het OV een beter product te maken, zien wij de volgende noodzakelijke ontwikkelingen voor ons:

 • Verbetering van betrouwbaarheid en beschikbaarheid.
 • Naadlozer maken van de reis van deur tot deur.
 • Verbetering van de snelheid, daar waar het OV erg traag is in vergelijking met de auto.
 • Naadloos grensoverschrijdend OV, zowel binnen Nederland als naar het (nabije) buitenland.
 • Rover is voor open data (denk aan reisinfo, de chipkaart), mits de gegevens van reizigers niet op straat komen te liggen.
 • Het OV-systeem, inclusief bijbehorende informatie, betaalmogelijkheden en service, moet begrijpelijker en gemakkelijker in het gebruik worden. Hierbij moet voldoende aandacht zijn voor de diverse doelgroepen van het OV (naast forenzen, scholieren en studenten gaat het dan om incidentele reizigers, ouderen, toeristen, laaggeletterden, mensen met een handicap).
 • Er moet een einde komen aan ‘gedoe’ voor de reiziger bij problemen die door vervoerders en de OV-chipkaart veroorzaakt worden. Wanneer vervoerders fouten maken, moeten zij dit zo klantvriendelijk mogelijk oplossen zonder kosten voor de reiziger.
 • OV-bedrijven moeten problemen niet afwentelen op de reiziger: zij moeten zelf voor een acceptabele oplossing zorgen en coulance moet een eerste reflex zijn in plaats van een laatste redmiddel.

Zie ook onze standpunten.