Vrijwilligers

In actieVrijwilligers zijn van groot belang voor Rover. Veel vrijwilligers vertegenwoordigen voor ons de reiziger in diverse regionale overleggen, andere vrijwilligers zijn op andere manieren in actie voor beter openbaar vervoer of onderzoeken een bepaalde OV-kwestie. Onze vrijwilligers zijn actief in afdelingen en in werkgroepen.

Afdelingen

Rover heeft verschillende afdelingen in Nederland. De vrijwilligers binnen een afdeling zijn op regionaal niveau in gesprek met vervoerders en overheden over de kwaliteit en dienstuitvoering van het plaatselijk openbaar vervoer. Dreigt er iets mis te gaan, dan kan een afdeling hiervoor aandacht vragen van de lokale media. Veel afdelingen houden een regionale website bij om de reizigers te informeren. Ook krijgt een afdeling regelmatig klachten binnen over het OV uit de regio. De afdeling wordt ondersteund door het landelijk Rover-kantoor en adviseert zelf het landelijk bestuur via de Adviesrad. Er valt dus genoeg te doen voor de afdelingen.

Rover heeft de volgende afdelingen:

Amersfoort

Delft

Gelderland-Noord

Leiden

Utrecht

Amsterdam

Den Haag

Gelderland-Oost

Limburg

Twente

Amstelland

Drechtsteden

Goeree/ Hoekse Waard

Nijmegen

Zeeland

Arnhem

Drenthe

't Gooi

Noord-Holland Noord

Zoetermeer

Betuwe

Flevoland

Gouda

Overijssel-West

 

Brabant

Friesland

Groningen

Rhenen/Wageningen

 

Brabant Z.O.

 

Haarlem

Rotterdam

 

Zie ook Lokaal voor meer informatie over verschillende afdelingen.

Werkgroepen

Werkgroepen houden zich bezig met verschillende onderdelen van Rover of het openbaar vervoer. Werkgroepen adviseren (gevraagd en ongevraagd) vervoerders en overheden en ondersteunen het bestuur met hun expertise. Voor deelname aan werkgroepen is een zekere kennis op een speciaal gebied nodig, al kan natuurlijk ook een en ander in de praktijk worden bijgeleerd.

Rover kent de volgende werkgroepen:

Werkgroep Internationaal (UwInt)

De Werkgroep Internationaal overlegt met NS Internationaal over grensoverschrijdend treinvervoer en behandelt  klachten en opmerkingen over allerlei vormen van grensoverschrijdend OV. Daarnaast zet de werkgroep zich in om een verbeterslag voor elkaar te krijgen in het grensoverschrijdend OV en voert waar nodig actie om verslechteringen in het internationaal vervoer te voorkomen.

Werkgroep Spoor (UwSpoor)

Deze werkgroep voert overleg met NS en behandelt de bij Rover binnengekomen klachten over het reizen per trein. Ook beoordeelt deze werkgroep, onder andere via het Locov, de dienstregeling en andere plannen van NS. Hiervoor inventariseren zij jaarlijks de wensen en ideeën bij de afdelingen.


Werkgroep Tarieven (UwKaartje)

In deze werkgroep staan de OV-tarieven in Nederland centraal. De werkgroep denkt na over nieuwe tariefsystemen, het reageert op plannen van vervoerbedrijven en klachten van reizigers. Bovendien houdt het zich bezig met de tariefontwikkelingen die uit de invoering van de OV-chipkaart voortkomen.

Werkgroep Toegankelijkheid (UwToegang)

Deze werkgroep kijkt naar de toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor de oudere en/of gehandicapte reiziger. Het voert overleg hierover met de vervoerbedrijven en organisaties met specifieke kennis over doelgroepen. Ook handelt de werkgroep klachten af, volgt de landelijke ontwikkelingen betreffende dit onderwerp en stelt haar kennis ter beschikking van de afdelingen.

Ad-hoc werkgroep

Naast bovenstaande werkgroepen wordt er soms ook een ad-hoc werkgroep gevormd.  Zo’n werkgroep krijgt van het Landelijk Bestuur een speciale en tijdelijke opdracht mee en behandelt meestal een actueel thema. Afhankelijk van het onderwerp wordt bekeken welke actieve leden hierin een rol kunnen spelen. 

Taakgroep Rocov-Rovers

Deze taakgroep heeft als opgave om de Rocov-Rovers overleggen voor te bereiden. Dit zijn overleggen tussen de verschillende Rover-vrijwilligers die deelnemen aan officiële regionale overlegorganen.

Bent u geïnteresseerd om actief te worden binnen een afdeling of werkgroep, houd dan onze pagina vacatures goed in de gaten!