Bestuur


Bestuursleden van Rover werken allen onbezoldigd. Het algemeen bestuur (AB) vergadert eens per zes weken, het dagelijks bestuur (voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester) komt om de drie weken bij elkaar (waarvan 1 keer gezamenlijk met het AB).

Op de Algemene Ledenvergadering van 20 mei werd onderstaand bestuur gekozen. Sindsdien heeft het bestuur nog niet vergaderd en dus is van de nieuwe bestuursleden nog niet bekend welke portefeuilles zij zullen beheren. Zodra we daar meer over weten zullen we dit hier aanpassen. 

Arriën Kruyt, voorzitter (sinds 2010)     

thumb Arrien

                        

      

Representeert de positie en het imago van Rover;
beheert de portefeuille politieke, bestuurlijke en ambtelijke contacten
in het openbaar bestuur op ministerieel niveau;

vertegenwoordigt Rover voor inhoudelijk (internationaal) OV beleid in het Locov, de landelijke spoortafel en Samen op Reis;
onderhoudt contacten met de Adviesraad. 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Willem Benschop, vice-voorzitter (sinds 2017)

thumb Willem Benschop 

 

Willem Benschop is een ervaren bestuurder met veel kennis van het OV in al zijn facetten. Hij heeft gewerkt bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en bij de vervoersautoriteit Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Willem Benschop is daarnaast bestuurslid van Railforum en lid van de Strategische Adviesraad van CROW-KpVV.

Nu hij meer tijd heeft en geen ambtelijke verantwoordelijkheid meer draagt in de OV-wereld, wil hij zijn jarenlange managementervaring en kennis van het gehele OV inzetten voor het reizigersbelang zoals Rover dat nastreeft. Hij brengt ook een groot netwerk in.

Mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Pieter Cassé, penningmeester (sinds 2011)

thumb pietercasse

  

 

Beheert financiën en juridische zaken alsmede fondsenwerving en merkenbeleid.
Coördineert personeelszaken. Vertegenwoordigt Rover in Samen op Reis (financiën),
in Beamerz en in de Mobiliteitsalliantie.

Coördinatie afdeling Flevoland en Spoortafel Oost. 

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hans Ende, secretaris (sinds 2015)

thumb hans ende

 

Secretariaat Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur; 
structureert het verenigingsbeleid; coördinatie afdelingen, landsdelen,
werkgroepen en vrijwilligersmanagement; partner Adviesraad,
werkgroepen Krimp en Toegankelijkheid.

Mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ton ettema (sinds 2015)

thumb Ton Ettema

 

Coördinatie afdelingen en Rocovo’s Friesland, Groningen en Drenthe,
Spoortafel Noord.

Mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Floris Wagenaar (sinds 2015)

Floris

 

Coördinatie innovatie, studenten-contacten, bestuur Rover Jong; 
Landsdeel Randstad Zuid en Spoortafel Randstad Noord.

Mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

     

Timo Dijkstra (sinds 2017

Timo Dijkstra

 

Timo is masterstudent Indutrieel Ontwerpen  aan de TU Delft.
Hij is actief geweest in veel commissies en besturen en in een
steunfractie van de gemeenteraad. Hij is ook actief bij Rover Jong.

“Vanuit mijn studie en de ervaringen die ik daarbuiten opdeed in vrijwilligerswerk,
studentenfuncties en betaald werk breng ik enerzijds een frisse blik mee, maar ook
de mogelijkheid om nog gekneed en gevormd te worden. Persoonlijk heb ik daarbij
interesse in de bereikbaarheid van buitenstedelijke gebieden, verduurzaming,
en wil ik mij inzetten voor gedegen onderzoek zoals dat in het verleden de standpunten van Rover heeft ondersteund.

Ik kijk uit naar wat een bestuursperiode bij Rover mij gaat brengen en welke invloed
wij als bestuur kunnen hebben om samen het OV aan de voorkant te blijven verbeteren.”

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
     

Marinus de Jong (sinds 2017

Marinus de Jong

 

 

 

Marinus de Jong heeft onder andere bij TNO, de Rijksoverheid en de Europese Commissie gewerkt en hij is zestien jaar lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland geweest. Hij is momentaal werkzaam bij het Ministerie van IenM (luchtvaartbeleid). Hij is al vele jaren lid van Rover en recentelijk ook actief geworden bij Natuurmonumenten.

Mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
     

Tymon de Weger (sinds 2017

Tymon de Weger

 

Tymon de Weger is waarnemend wethouder in de Stichtse Vecht. Hij was eerder wethouder in Woerden, Breukelen, Lansingerland, Enschede en Utrecht. Hij is al jaren voorzitter van het platform Do Lightrail (Railforum) en van de stichting beheer taxikeurmerk en CROW-Fietsberaaad.

Hij heeft in het verleden Rover-afdelingen opgezet in Tilburg en Twente en heeft in de jaren ’80 ook in het landelijk bestuur van Rover gezeten.

“Ik zal me in het bestuur vooral op strategisch-bestuurlijk vlak bezighouden met de toekomst van ons Nederlandse openbaar vervoer. Ik ken goed de weg in het openbaar bestuur, op alle niveaus, van gemeente tot provincie, rijk en zelfs Europa. Maar ik heb zeker ook oog voor al die Rover-leden die lokaal en regionaal actief zijn. Ik vind het belangrijk dat ook jonge mensen zich actief inzetten voor beter openbaar vervoer.”

Mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verder kennen we enkele "gedelegeerden"; Rover-leden die namens het bestuur gevraagd worden om specifieke taken op zich te nemen of vergaderingen en overleggen bij te wonen over een specifiek onderwerp/thema. Op dit moment zijn dat:

  • Taxizaken: Lysbeth van der Kroon
  • Ondersteuning Rocovs: Dick Wijen
  • Trainingen Rocovs: Liesbeth Alferink
  • Toegankelijkheid: Aldo Markus
  • Organisatie PJWippoo-excursie: Maarten Batenburg
  • Internationale Zaken, EPF: Rian van der Borgt
  • Woordvoering: Chris Vonk