Beloningsbeleid

Rover heeft betaalde medewerkers in dienst die werkzaam zijn op het landelijk kantoor in Amersfoort, activiteiten binnen de lokale afdelingen worden verricht op basis van vrijwilligheid. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid wordt uitgegaan van de CAO Gemeenten. De bestuursleden krijgen alleen een vergoeding voor werkelijk gemaakte kosten.