Treinen met toiletten

Samen met actiegroep Treinen Met Toiletten heeft Rover veel actie gevoerd voor de terugkeer van het treintoilet. Met succes, want NS moet nu alsnog treintoiletten laten inbouwen. Dit echter pas voorzien voor 2018. De minister kon bovendien alleen NS hiertoe verplichten: regionale vervoerders die onder de vlag van decentrale overheden rijden, zijn in sommige gevallen niet verplicht een trein met toilet te bieden.

NS publiceert een kaart met trajecten van toiletloze sprinters op de website NS.nl. Op deze kaart staan alleen de "eigen" lijnen van NS.

Rover heeft geprobeerd treinen met en zonder toiletten zo goed mogelijk in kaart te brengen. Klik op de afbeelding om het pdf-bestand te openen.

Toilettenkaartjanuari2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze kaart geeft aan, op welke stoptrein- of sprintertrajecten de reiziger kan rekenen op aanwezigheid van een toilet in de trein (groene lijnen), en op welke trajecten dat zeker niet zo is (rode lijnen). In intercity’s is altijd een toilet aanwezig. Deze lijnen zijn alleen (met blauwe lijnen) aange­geven, als over een traject geen aparte stoptreinen rijden. In de sprinters van het ‘SGM’-type bevindt het toilet zich alléén in de drie-rijtuigstellen. Deze lijnen zijn met bruine lijn aangeduid.

Hoewel NS het materieel doorgaans in vaste treindiensten inzet, wil het bedrijf ook flexibel kunnen inspelen op de vraag naar vervoer. Soms komt er daardoor materieel met een toilet op een toiletloze dienst, of juist toiletloos materieel op een dienst waar doorgaans wel toiletten aanwezig zijn. Een toilet kan ook door onvoorziene omstandigheden defect of onklaar zijn geraakt.

Deze kaart is zeer zorgvuldig samengesteld. Desondanks kunnen er fouten zijn ingeslopen. AAN DEZE KAART KUNNEN DAN OOK GEEN RECHTEN WORDEN ONTLEEND. Er is geen onderscheid tus­sen verschillende vervoerbedrijven of concessieverleners gemaakt.

wordt regelmatig bijgewerkt. In een volgende editie proberen we een opgave te doen van stations met toiletten.

TOELICHTING

De voorwaarden voor de concessie zijn o.a.:

  • In elke intercity is een toilet (dit is bij alle nu gereden intercitydiensten al het geval);
  • In elke stoptrein waarin meer dan een derde van de reizigers langer dan 30 minuten reist is een toilet;
  • Elke nieuwe trein die wordt besteld heeft een toilet (daar houdt de NS zich nu al aan);
  • vóór 2025 is er in elke trein een toilet.

 Onderstaande treinen hebben geen toilet, muv de drie-rijtuigstellen van de SGM-trein op de bovenste afbeelding

toilettentrein