Symposia

symposium
Rover organiseert regelmatig symposia over uiteenlopende onderwerpen, vanzelfsprekend verband houdend met het openbaar vervoer. Een symposium is een goed middel om meer te leren over de achtergronden van het OV, te discussiëren over een bepaald OV-onderwerp en te netwerken met mensen uit de OV-wereld.

Op deze pagina worden programma, readers en verslagen van onze symposia beschikbaar gesteld. 

Eerstvolgend symposium

Vervoer in de buurt

Openbaar vervoer en doelgroepenvervoer groeien naar elkaar toe. Minder drukke lijnen worden vervangen door vervoer op maat, tegelijk moet OV toegankelijker worden voor ouderen en mensen met een beperking. Door verschillende experimenten met vervoer op maat dreigt versnippering. Waar gaat het heen? Wat willen reizigers en wat werkt? Deze vragen staan centraal tijdens het symposium van Rover en programma Aandacht voor iedereen op vrijdag 23 juni in Zeist.

Meer informatie en aanmelden

Archief

Bekijk hier verslagen van onze eerdere symposia.