Overlegorganen

Verschillende provincies en regio's hebben overlegorganen waarin consumentenorganisaties, waaronder Rover, spreken met vervoerders en overheden. Via deze overleggen adviseren wij over allerlei reizigersaangelegenheden als dienstregelingen, tarieven, etc. Regionale overlegorganen houden een eigen website bij. Hier kunt u uw stem laten horen of het laatste nieuws van het reizigersplatform lezen.

roverdagLandelijk overlegplatform
LOCOV, Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer
Website

Amsterdam
Reizigers Adviesraad (RAR)

Website

Brabant
Reizigersoverleg Brabant
OV Reizigerspanel Brabant 
Website

Drenthe
OV Consumentenplatform Drenthe
Website

Flevoland
ROCOV Flevoland
[Geen website]

Friesland
ROCOV Fryslân
Website

Gelderland
ROCOV Gelderland
Website

Groningen
OV Consumentenplatform Groningen
Website

Haaglanden
ROCOV Haaglanden
Website

Limburg
Reizigersoverleg Limburg
Website

Noord-Holland
Rocov Noord-Holland
Website

Overijssel
ROCOV Overijssel

Website

Rotterdam
Platform Reizigersbelangen OV
[Geen website]

Twente
ROCOV Twente

Website

Utrecht
ROCOV Utrecht
Website

Zeeland
Overlegplatform OV (OPOV) Zeeland
[Geen website]

Zuid-Holland
ROCOV Hollands Midden

Website

Consumentenplatform HW/GO
Website