Kwaliteitsonderzoek bushaltes

In april 2006 heeft Rover op initiatief van de Gelderse Milieufederatie en in opdracht van het OV consumentenplatform Gelderland / KAN een vergelijkend onderzoek gedaan naar de kwaliteit van gemeentelijke bushaltes in Gelderland. Met hulp van vrijwilligers werden bushaltes in bijna alle gemeenten in de provincie Gelderland onderzocht. Beoordeeld werden onder andere de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de halte, de kwaliteit van wachten op de bus bij de halte en de aanwezigheid van fraaie voorzieningen die het imago van het openbaar vervoer positief versterken. Doel van het onderzoek was gemeenten te prikkelen om hun verantwoordelijkheid te nemen voor de gemeentelijke bushaltes aan de hand van een ranglijst van prestaties per gemeente.

Geïnteresseerd? Download onderstaand rapport om een indruk te krijgen. Prijsopgave op aanvraag.


Benchmark Gelderse bushaltes