Dynamische reisinformatie

Onderzoek naar de kwaliteit van dynamische reisinformatie op haltes en stations van het openbaar vervoer

ReisinformatiedisplaysDe afgelopen jaren hebben overheden en vervoerders veel geïnvesteerd in dynamische reisinformatie op haltes en bus-/treinstations. Doel hiervan is het OV gemakkelijker in het gebruik te maken, ook in geval van vertragingen of omleidingen. Soms is deze informatie zelfs onmisbaar om de goede bus, tram, metro of trein te vinden. De waardering voor reisinformatie vertoont al een aantal jaren een stijgende lijn, zowel in normale als in verstoorde situaties. In het laatste geval is het klantoordeel echter nog steeds lager dan een 6. Dit is een landelijk gemiddelde, dat regionaal flinke verschillen laat zien.Bij de dynamische reisinformatie op haltes en stations zijn kwaliteitsverschillen  waar te nemen die van invloed zijn op de gebruikswaarde van de informatie voor de reiziger. Een vergelijkend onderzoek door een onafhankelijke partij kan behulpzaam zijn bij het onderkennen van verbetermogelijkheden, waardoor reizigers optimaal van de investeringen profiteren. Daarbij is Rover bij uitstek een partij die de reisinformatie beziet door de bril van de doelgroep.

De aard van het onderzoek is een vergelijking van de kwaliteit van de reisinformatie die verstrekt wordt via dynamische informatiemiddelen op haltes en stations. Dit gebeurt door middel van waarnemingen ter plaatse, vanuit het perspectief van de reiziger.

De kwaliteit van de aangeboden informatie wordt onderzocht vanuit het oogpunt van de reiziger. Hiertoe wordt een checklist ontwikkeld, die in ieder geval de volgende onderdelen zal bevatten:

  • locatie van de informatiemiddelen op de halte of het station;
  • presentatiewijze van de aangeboden informatie (begrijpelijkheid, leesbaarheid);
  • adequaatheid van de aangeboden informatie (juist, tijdig, volledig).

Voorzover mogelijk, zullen ook gepland en ongepland verstoorde situaties worden beoordeeld. Hieronder zijn te verstaan: uitgevallen of sterk vertraagde ritten, stremmingen en omleidingen.

Het kwaliteitsonderzoek is in principe eenmalig (waarbij voor het beoordelen van verstoorde situaties wellicht een wat langere periode moet worden genomen). Het is uiteraard denkbaar, het kwaliteitsonderzoek op een later tijdstip te herhalen om een beeld te krijgen van de ontwikkeling.Dit onderzoeksaanbod is nieuw. De kosten zijn afhankelijk van hoeveel Rocov’s willen aansluiten. Neem contact met ons op voor een offerte.