• Home
 • Onze activiteiten

Onze successen


petitie 1 loket 422x241De komst van één loket voor de OV-chipkaart, het laten varen van de geplande forensentaks, het starten van het initiatief 'Samen op reis' en het instandhouden van het voordeelurenabonnement.. het zijn enkele voorbeelden van de successen die wij met elkaar hebben behaald. Hieronder de belangrijkste wapenfeiten van Rover.

2018

 • Op verzoek van Rover wordt de geplande prijsverhoging van de IC Direct afgeblazen totdat de treindienst beter presteert
 • Na overleg met Rover accepteert ProRail wijzigingen in de planning waardoor de verwachte hinder door spoorwerkzaamheden met 20% afneemt
 • NS plaatst op suggestie van Rover affiches met informatie over drukke en minder drukke treinen
 • Na acie van Rover komt er een telefoonnummer voor reisassistentie in stationsliften
 • Arriva zegt Rover tor voortaan eerder te communiceren wanneer een systeemfout zorgt voor extra afschrijvingen op de OV-chipkaart
 • Door inzet van de Rover-afdeling gaan er op zondag dubbel zoveel treinen naar Winterswijk rijden
 • Rover-Limburg zorgt voor een betere avondoverstap in Sittard
 • Door inzet van Rover-Zeeland blijft Aagtekerke haar bus houden in de zomermaanden
 • Rover-afdelingen in regio Amsterdam zorgen voor een bus tussen Osdorp, Lijnden en Schiphol

2017

 • Reizigers die hun saldo van de OV-chipkaart af willen halen, bijvoorbeeld omdat de chipkaart is verlopen, hoeven hier na jarenlang aandringen van Rover niet meer voor te betalen
 • Na eerdere acties van Rover en de Consumentenbond zegt de Staatssecretaris toe te onderzoeken of het OV-chipkaartpasje goedkoper in aanschaf- of verlengkosten kan of langer geldig kan blijven
 • Op aandringen van Rover en de collega-consumentenorganisaties werd de toeslag voor de IC Direct voorlopig geschrapt in de daluren
 • NS nam veel suggesties van Rover mee in het verbeteren van de reisinformatieschermen
 • ProRail nam de suggestie van Rover over om bij alarm in de Schipholtunnel niet meteen alle vier tunnels plat te leggen
 • Mede door inzet van Rover Holland Rijnland ging de verhuizing van busstation Leiden naar het krappere Terweepark niet door
 • Rover-Gelderland zorgde samen met het Duitse PRO BAHN voor een proef met een grensoverschrijdende buslijn tussen Bocholt (D) en Aalten (NL)
 • Door inzet van Rover-Zeeland rijdt er dit jaar weer een Intercity in de spits vanuit Zeeland richting de Randstad

2016

 • Rover komt met een OV-visie om het volgende kabinet te kunnen sturen op onder meer samenwerking in het OV
 • Reizigers met een buitenlandse rekening kunnen voortaan ook saldo terugvragen bij TLS
 • Teletekstpagina 751 blijft na actie van Rover in de lucht
 • In overleg met Rover en de Fietsersbond wordt 40 miljoen euro extra geïnvesteerd in fietsparkeren bij stations
 • Diverse dienstregelingsadviezen van Rover en (lokale) consumentenorganisaties worden overgenomen
 • De uitgedunde Hoogzomerdienstregeling van Breng zal na actie van Rover-Gelderland niet terugkeren
 • De ledenenquete naar gastvrije stations trekt veel aandacht waarna ook minder gastvrije stations aandacht krijgen in de betreffende gemeenten.
 • Het onduidelijke overstappunt op station Zutphen wordt eindelijk aangepakt na klachten van ROCOV-Gelderland

2015

 • Na actie van Rover komt er een coulance-regeling voor abonnementhouders die vergeten in te checken: zij kunnen voortaan drie keer een boete kwijtgescholden krijgen.
 • Rover en Unie KBO weten NS te overtuigen de keuzedagen voor 60-plussers voortaan naast digitaal ook weer op papier uit te geven.
 • Na een dienstregelingsvoorstel van Rover wordt de sprinter naar Zandvoort verlost van het 10 minuten durende stationnement op station Haarlem.
 • NS International verbetert op vraag van Rover de voorlichting over de internationale geld terug bij vertraging-regeling
 • NS verbetert de voorlichting over poortjesproblemen die de overstapper op station Hilversum geld kunnen kosten, nadat Rover dreigede hierover zelf posters op te hangen.
 • In Noord-Holland wordt op initiatief van Rover een 370-tal bushaltes voorzien van digitale haltepanelen
 • Het meldpunt volle treinen trekt weer volop de aandacht in de media en zet het volle treinen-probleem ook bij de politiek op de agenda: de staatssecretaris eist een alles-uit-de-kast plan van NS. Ns herstelt de intercitystop op Hoorn-Kersenboogerd in de avondspits na klachten in het meldpunt.


2014

 • Oorspronkelijk zouden alle treinkaartjes worden afgeschaft per 9 juli. Onder druk van Rover en andere consumentenorganisaties blijven in ieder geval de vol tarief varianten bestaan.
 • Rover lanceert een app voor android en iPhone om overvolle treinen te melden. Hierna zijn diverse treinen door NS verlengd.
 • In navolging van het meldpunt volle treinen van Rover geeft NS nu zelf openheid middels een top 10 van overvolle treinen en de acties die hiertegen worden ondernomen.
 • Het bedrag dat vervoerders overhouden aan "incomplete transacties" (vergeten uit te checken) wordt op aandringen van ANWB en Rover onderzocht. Het gaat om €16 miljoen per jaar, dat de vervoerders zullen investeren in verbeteringen voor de reiziger. Zo komt er onder meer een proef met éénmalig inchecken per reis ipv per vervoerder.
 • Door protest van Rover en andere consumentenorganisaties laat NS het plan vallen de gele vertrekstaten grotendeels te verwijderen.
 • Provincie Zuid-Holland gaat investeren in reisinformatie nadat rover Holland Rijnland heeft aangetoond dat het huidige informatieniveau ondermaats is


2013

 • Rover en Urgenda starten het initiatief  “Samen op reis”. Dit is een programma waarin vervoerbedrijven, overheden en andere partijen beter gaan samenwerken om de reis te verbeteren.
 • Rover bereikt dat het afschaffen van het papieren treinkaartje wordt uitgesteld totdat er een oplossing is gevonden voor het duurdere reizen met meerdere vervoerders.
 • Rover en TreinTramBus bewerkstelligen na het mislukken van de Fyra het definiteve behoud van de Beneluxtrein
 • ANWB en Rover eisen met succes een onderzoek naar het bedrag dat vervoerders verdienen doordat mensen "verkeerd" uitchecken
 • De Consumentenbond, ANWB en Rover sluiten een akkoord met vervoerders voor de komst van één loket voor de OV-chipkaart 


2012

 • Rover en o.a. de vakbonden bereiken dat de  “Forenzentaks”, de belasting op reiskostenvergoedingen, niet wordt ingevoerd


2011

 • Rover bereikt dat NS Voordeelurenkaarthouders voorlopig kunnen blijven profiteren van dit abonnement. Oorsponkelijk zou het lopende abonnement voor iedereen worden afgeschaft.
 • Rover lanceert het meldpunt volle treinen en zet daarmee het fenomeen overvolle trein definitief bij politiek en vervoerders op de agenda.


2008

 • Rover staat aan de wieg van het OV Loket. Dit  Loket helpt reizigers die zich niet geholpen voelen door klantenservices van vervoerders.
 • Rover stapt naar de rechter wegens aanhoudende stakingen in het stads- en streekvevroer. Buschauffeurs worden hierna verplicht op tenminste tijdens de spits weer te gaan rijden.


2005

 • Rover onderzoekt de kans om een conducteur aan te treffen. Dit leidt tot een normstelling trefkans conducteur bij de NS.


2003

 • Rover start een Reizigersprotest tegen forse prijsstijgingen bij de NS, vanwege wanprestaties dat jaar. Om die reden wordt in 2003 geen prijsstijging doorgevoerd.


2002

 • Rover onderhandelt over de Stakingsregeling NS.  Abonnementhouders moeten vanaf nu worden gecompenseerd.


2001

 • Rover bereikt dat reizigers voortaan geld terug kunnen vragen bij vertraging van de NS.


2000

 • Rover pleit voor meer reizigersinspraak bij de decentrale overheden en ziet dit bezegeld in de wet personenvervoer 2000. Dit leidde tot de oprichting van regionale reizigersoverleggen: de ROCOV’s.


1998

 • Rover treedt toe tot het LOCOV. Het LOCOV is het landelijke overlegplatform van consumentenorganisaties, het ministerie en de NS.


1995

 • Rover stapt naar de rechter vanwege stakingen in het streekvervoer .


1987

 • Rover verricht het eerste vertragingsonderzoek op knooppuntstations. Dit leidt tot een nieuwe methode van NS (en inmiddels ProRail) om vertragingen te meten.