• Home
  • Nieuws Rover-Den Haag

Rover-Den Haag

07
mei
2019

Verdieping Prof. B.M. Teldersweg (brief 10 januari 2019)

Brief aan het Haagse collegebestuur met een pleidooi voor de studie van een
aanleg van een railtracé tussen Madurodam (tramhalte lijn 9) en de
Eisenhowerlaan (trambaan) samen met de verdieping van de Prof. B.M. Teldersweg

18
maart
2019

Bus 20, voorstel routewijziging Benoordenhout

Brief aan de HTM met een voorstel van een routewijziging van bus 20 in Benoordenhout

21
december
2018

Inspreektekst Topeisen vervanging GTL trams HTM op 6 december 2018

De inspreektekst bij Commissie Leefomgeving waarbij Rover pleit om het voorgestelde raadsbesluit voor brede trams te ondersteunen. Op 19 september was al een Rover presentatie gehouden aan de commissie.

04
oktober
2018

Inspreektekst Commissie Leefomgeving Tramlijn 1 Scheveningseweg op 27 september,

Inspreektekst van Rover bij commissie Leefomgeving bij het agendapunt over de werkzaamheden tramlijn 1 Scheveningseweg op 27 september

05
augustus
2018

Tweede tranche nieuwe tramvoertuigen 2018

Brief aan de wethouder Mobiliteit, Cultuur en Strategie. Drs. R. van Asten

10
juli
2018

Aanvulling op de brief 'IC-verbinding Den Haag Centraal - Düsseldorf via Eindhoven'

Aanvulling op de verstuurde brief IC verbinding Den Haag - Düsseldorf. Verzonden 4 juli 2018

10
juli
2018

IC-verbinding Den Haag Centraal - Düsseldorf via EindhovenRover afdeling Den Haag e.o. stuurt op 22 juni 2018 een brief aan het landelijk Rover hoofdbestuur van Rover, om voor snelle IC verbinding te pleiten tussen Den Haag en Düsseldorf 

20
mei
2018

Vervoersplan 2019 2de advies ROVER

Tweede advies over de vervoersplannen 2019 van de Metropoolregio, aan het METROCOV, het reizigersadviesorgaan van de Metropoolregio. Verstuurd 4 april 2018

20
mei
2018

Vervoerplan 2019 HTMBuzz, inspreektekst 16 mei 2018

Inspreektekst bij de Algemene Raadscommissie van 16 mei 2018 over het agendapunt: Brief van wethouder FVVM inzake concept collegereactie vervoersplannen MRDH 2019

20
mei
2018

Schaalsprong OV, visie Rover

Preverkenning Schaalsprong, visie Rover, verstuurd aan de Algemene raadscommissie van de gemeente Den Haag. Verstuurd 10 mei 2018. 

04
mei
2018

Brief aan de gemeenteraad Rijswijk over onze bedenkingen c.q. bezwaren over het Vervoerplan HTMbuzz 2019

Brief aan de gemeenteraad Rijswijk over onze bedenkingen c.q. bezwaren over het Vervoerplan HTMbuzz 2019. In deze brief leggen wij onze bezwaren en opmerking over de voorgestelde  HTMbuzz dienstregeling voor 2019 in Rijswijk.

05
februari
2018

Zienswijze voorlopig ontwerp Kneuterdijk-Lange Voorhout

In het kader van het voorlopig ontwerp 'De Kern Bijzonder' pleit Rover voor een gezamelijke tram- bushalte Kneuterdijk.

05
februari
2018

Discussienotitie Haagse mobiliteitsagenda

Rover inbreng op de Discussienotitie Haagse mobiliteitsagenda voor de bespreking bij de Commissie Leefomgeving op 10 januari 2018.

13
december
2017

Opwaardering HTM bus 25 + verlenging naar Centraal Station

In een brief aan het Haagse college en een persbericht stelt Rover voor om bus 25 (HTM/Buzz) op te waarderen op het kwaliteitsniveau van R-net en deze buslijn te verlengen naar Den Haag Centraal (busplatform)

08
november
2017

Afdoening motie P+R Binckhorst

Wij hebben in brief, aan het college van Burgemeester en Wethouders van Den Haag, onze teleurstelling kenbaar gemaakt over de recentelijke afdoening van de motie P+R Binckhorst. De mededeling dat op korte termijn geen zicht  is op ontsluiting van de Binckhorst door een tram- of RandstadRailverbinding vinden wij zorgelijk. Ons inziens dient de stedenbouwkundige herontwikkeling samen te gaan met de ruimtelijke ontwikkeling voor de mobiliteit in de Binckhorst. De aanleg van de Rotterdamse baan is in volle gang. De ontsluiting met een hoogwaardige RandstadRailverbinding kan niet achter blijven. Daar zou prioriteit aan moeten worden gegeven.
In de brief adviseren wij de beide wethouders om:

  • het standpunt m.b.t. aanleg van een P+R-locatie in de Binckhorst te heroverwegen en
  • in overweging te nemen de ontsluiting van de Binckhorst met een hoogwaardige regionale RandstadRailverbinding op een redelijk korte termijn te prioriteren en het tracé daarvoor te reserveren.
[12  >>