06
maart
2019

Een impressie van het Gelderse OV-café

Er waren elf politieke partijen aanwezig op de bijeenkomst van de consumentenorganisaties in het openbaar vervoer, waar Rover ook deel van uitmaakt: D’66, VVD, GroenLinks,CDA, SGP, CU, Lokale Partijen Gelderland: Code Oranje, SP, 50+, PvdA, PvdD. Het debat werd geleid door Johan Kruithof, de voorzitter van het Gelderse Rocov. Het debat werd gestart met de stelling: 'Iedereen kan betaalbaar reizen van deur tot deur!' Wat opviel, was dat sommige partijen deze stelling wel heel erg letterlijk namen. Er was veel eensgezindheid tussen de partijen. Helaas werden er weinig concrete plannen verteld over hoe de verschillende partijen de issue’s willen aanpakken.

Enkele opvallende quotes:

SP: OV in de daluren moet voor iedereen gratis zijn.

50+: Het OV moet weer gecentraliseerd worden.

D’66: Breng Flex wordt uit de concessie gehaald. De provincie legt er per rit 12 euro bij.

PS01

 

Bent u bereid om in principe extra in het OV te investeren?

VVD

Ja, maar niet exact van deur tot deur. Het is bedoeling om zoveel mogelijk mensen in het OV te krijgen. Betere overstappunten. En er moet ruimte voor innovatie zijn. energieneutraal

GroenLinks

Ja. Het verbaast ons dat er makkelijk geld vrij te krijgen is voor meer asfalt. Maar tot onze verbazing als er aangegeven wordt dat er een buslijn bij moet komen, dan moet er ergens anders een buslijn geschrapt worden.

SGP

Ja, maar wel in redelijkheid. Het zou in de concessie opgenomen moeten worden. Er moet een verschuiving qua investering plaatsvinden richting OV.

CDA

Het PvE is te duur. Er moet geïnvesteerd worden, maar niet alleen dmv geld

SP

Natuurlijk, hierdoor kan wat er al is behouden worden en kunnen er verbeteringen plaatsvinden. Meer asfalt is niet de oplossing. Suggestie: Light Rail systemen en HOV-lijnen

Lokale Partijen Gelderland: Code Oranje

Ja, er moet een commitment komen om meer geld te investeren.

PvdA

Ja, de balans moet in voordeel van het investeren van OV zijn, niet in wegen.

CU

Ja, OV moet een goed alternatief zijn. Dit kan ook door het inzetten van bijv. buurtbussen.

D’66

Ja, er zijn mogelijkheden om OV over het water te laten plaatsvinden. De Veluwe geeft ruimte voor veel fiets- en wandelgelegenheden. De fiets zou gratis meegenomen moeten worden. Eventuele Thematreinen. Er moet maatwerk op het platteland plaatsvinden

PvdD

Ja, het liefst wordt er volledig in het OV geïnvesteerd. Waarbij er ook ingezet wordt bij de lijnen die niet-rendabel zijn. Het moet een integraal systeem zijn.

50+

Vanzelfsprekend. Mensen met een AOW, een kleine beurs of gehandicapten moeten gratis OV krijgen. Als een oplossing voor de vereenzaming.

 

Bij wie behoort de regie te liggen

VVD

Bij de provincie. Deze spreekt met reizigers, gemeentes en vervoerders. De privatisering heeft ook voordelen gebracht, lijn Arnhem-Doetinchem/Winterswijk

GroenLinks

Bij de provincie. Voor de regie is de samenhang belangrijk.

SGP

Regie behoort volledig bij de provincie te liggen, deze kan eventueel uitbesteed worden.

CDA

Regie is belangrijk.

SP

Regie is een kerntaak van de provincie.

Lokale Partijen Gelderland: Code Oranje

 

PvdA

Regie ligt bij de provincie. Over de invulling moet er gesproken worden.

CU

Regie ligt bij de provincie. Vraagt om ervaringen/input te melden.

D’66

Regie ligt bij de provincie. Minder concessie PvE “goed gekeurd”

PvdD

De provincie heeft de regierol in de vorm van een matchmaker. Het is belangrijk dat de reiziger zijn weg kan vinden in het OV. Het is van maatschappelijk belang, denk aan luchtkwaliteit en duurzaamheid.

50+

De regie dient volledig bij de provincie te liggen.

 

Het streven naar een 100% letterlijke toegankelijkheid

VVD

Mee eens, wordt aan gewerkt

GroenLinks

100% toegankelijkheid

SGP

Toegankelijkheid OV is vanzelfsprekend

CDA

Toegankelijkheid en faciliteiten op het station zijn aandachtspunten.

SP

Verwijst naar de universele rechten van de mens

Lokale Partijen Gelderland: Code Oranje

Toegankelijkheid niet alleen in de praktische zin, maar ook qua taal en digitaal. Hoe gaan we er mee om  consequente verantwoordelijkheid

PvdA

Verwijst naar het VN-verdrag

CU

 

D’66

VN-verdrag zsm na gaan leven

PvdD

Het OV moet een volwaardig toegankelijk alternatief zijn

50+

Toegankelijkheid is belangrijk, waarbij er oog moet zijn voor WC’s en de digitalisering

Categories: Rover Arnhem-Nijmegen

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast U kunt hieronder inloggen