08
november
2017

Breng Flex is geen openbaar vervoer

In de nieuwe dienstregeling van vervoerder Breng voor 2018 worden slecht lopende buslijnen in frequentie verminderd, ingekort of opgeheven. Breng Flex, de taxidienst van halte tot halte, is nu het nieuwe toverwoord. Afdelingslid en lid van Rover Jong, Christian van Millingen, laat er zijn kritische licht over schijnen.

Dat er veranderingen gaan komen in het openbaar vervoer en dat deze voor sommige extreem dunne buslijnen een andere invulling betekenen, daar kan niemand om heen. De manier waarop is een discussie die wij graag aangaan. Toen Hermes als moederbedrijf van Breng het inmiddels uitgerolde Breng Flex wilde invoeren was Rover al huiverig.

BF1Zo hanteert het concept een hoge ritprijs van 3,50 euro, moet je bestellen via een app die alleen op relatief nieuwe mobiele telefoons kan worden geïnstalleerd (telefonisch kan ook als je goed hebt gelezen), en is er geen vaste route. Breng Flex mist hier dus een aantal eisen van de Wet Personenvervoer 2000 om te voldoen aan de norm voor openbaar vervoer. Er is geen vaste route, geen vaste dienstregeling en hanteert men geen OV-tarief. Tot nu toe (dat is wel in de maak) is er geen systeem dat rekening houdt met andere OV-producten of korting voor bijvoorbeeld ouderen of kinderen. Ook mogen er geen honden (behalve geleidehonden) met de busjes en auto’s mee, en wordt er geen aansluitgarantie gegeven op OV-knooppunten.

Inmiddels is gebleken dat Hermes erg graag had gewild dat het meer had mogen groeien ten koste van dunne lijnen, maar dat de provincie en gemeenten ze daarin remmen

Nu probeert Hermes met getallen van het Breng Kenniscentrum een beter licht te laten schijnen op Breng Flex. Zo zijn er twee onderzoeken verschenen die los van elkaar inzicht geven in hoe de gebruiker Breng Flex ervaart, en is er een onderzoek dat inzicht geeft in de demografie van de reiziger van Breng Flex. Zoals u ziet is het moeilijk om twee losse studies te linken. Zo kunnen wij niet weten hoe een specifieke doelgroep denkt over Breng Flex en kan dit onderzoek door de loskoppeling van deze gegevens te rooskleurig uit de bus komen. We weten nu nog niet goed of de doelgroep die Breng Flex als vervanging of toevoeging aan OV gebruikt werkelijk tevreden is. Dit is nog los van het feit dat dit onderzoek alles behalve voldoet aan wetenschappelijke criteria. Zo kan je niet zien hoeveel respondenten het betreft per onderzoek, zijn slechts de gebruikers van Breng Flex ondervraagd en is er geen controlegroep. We laten ons niet misleiden door mooie grafiekjes en slinkse woorden.

Wij zijn bij Rover van mening dat Breng Flex een taxibedrijf is, en dat dit geen afbreuk mag doen aan het openbaar vervoer in de regio om dit te financieren. Alternatieven voor slechtlopende buslijnen moeten kunnen, maar Breng Flex is in onze ogen niet de oplossing die voldoet aan de eisen voor openbaar vervoer. Alternatieven die zich bewezen hebben, en succesvol zijn geweest zouden meer op zijn plaats zijn. Zo staat in het onderzoek Evaluatie pilots Flexnet Gelderland, uitgevoerd door XTNT, dat de Nachtvlinder een succesvol project blijkt te zijn geweest, waarbij zelfs een enkele buslijn terug werd gebracht in oude, volwaardige dienstregeling met grote bussen.

We willen niet constant merg en been klagen over de perikelen van onze vervoerder in de regio, maar we willen meedenken aan oplossingen die voor de reiziger voordeel opleveren. Wij hopen dus dat Breng een concept zou willen lanceren dat meer in de buurt komt van OV, zoals de nachtvlinder, en die hoop geeft op het herintroduceren van een volwaardige buslijn als de gebruik cijfers zich daartoe verlenen.

Om nog even af te sluiten met een positieve noot, moedigen wij Breng wel aan om ook in dit concept mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te blijven nemen. Dat is namelijk onbetwist een van de mooiere aspecten van Breng Flex.

Deze discussiebijdrage is geschreven voor het Gelderland Overleg, het tweemaandelijks overleg van Rover Gelderland. De Gelderse Rovers zijn het unaniem eens met de inhoud van het verhaal.

Foto's: De elektrische taxi voor Breng Flex bij de remise in Arnhem. De taxibus van Breng Flex voor hotel De Valk in Lent.

Categories: Rover Arnhem-Nijmegen

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast U kunt hieronder inloggen