21
oktober
2017

Regeerakkoord 2017: treinverbinding Hamont-Weert

Intweedekamer aansluiting op de Belgische investering in de lijn Antwerpen-Hamont wordt het aansluitende traject Hamont-Weert, met cofinanciering van regionale overheden, gereactiveerd voor personentreinen. Er wordt ook gekeken hoe de verbinding vanuit Eindhoven naar Duitsland kan worden verbeterd.

De BTW op het trein- en buskaartje gaat van 6 naar 9 procent. Een OV-reis wordt dus duurder en daar staat geen compensatie tegenover. Sterker nog, de koffie en het croissantje voor onderweg krijgen te maken met dezelfde prijsverhoging.  Duurzaam vervoer is noodzakelijk voor het milieu en om Nederland bereikbaar te houden. Rover vindt deze prijsverhoging in het OV dan ook zeer onverstandig. In Limburg speelt ook nog mee dat bij de bus de tarieven 3 tot 4 procent omhoog gaan. Dit betekent dus een prijsverhoging van het busvervoer in Limburg van 6 tot 7 procent.

Rover heeft in haar visie “Ordening begint met Regie” aangeven dat vroegtijdig moet worden begonnen met het uitwerken van de nieuwe hoofdrailnetconcessie. De nieuwe coalitie is het met Rover eens dat trein en regionaal OV moet worden geïntegreerd. Hierbij wordt gedacht aan de lijnen Apeldoorn-Enschede, Zwolle-Groningen/Leeuwarden en Dordrecht-Breda (in combinatie met de Merwede-Lingelijn). NS mag net als alle andere marktpartijen aan deze regionale concessies meedoen. Als de NS de prestatie-indicatoren voor de HSL-Zuid voor de derde keer op rij niet haalt, dan zal het vervoer op de HSL-Zuid opnieuw worden aanbesteed.

De omvorming van ProRail naar een Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) zorgt vooral voor een andere aansturing, terwijl niet de aansturing het probleem is maar de dagelijkse operatie. 

De reizigers in de steden gaan er op vooruit. Er komt éénmalig 2 miljard euro beschikbaar om de infrastructuur uit te breiden. Dit geld is bestemd voor zowel wegen als het OV zoals lightrailverbindingen. Rover is verheugd dat het nieuwe kabinet extra investeert. Maar zal het genoeg zijn? Volgens de Mobiliteitsalliantie is er 1 miljard per jaar nodig.

Categories: Rover-Limburg

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast U kunt hieronder inloggen