12
februari
2016

Maastricht voor de tweede keer in de fout bij het tramdossier

Het tramproject Hasselt-Maastricht wordt steeds problematischer. Zoals al bekend zijn de problemen met de draagkracht van de Wilhelminabrug door de gemeente Maastricht in een veel te laat stadium geconstateerd, met als gevolg dat het traject van de tramverbinding Hasselt-Maastricht ingekort zal worden tot de Maasboulevard. Mogelijk wordt de tramlijn in een later stadium doorgetrokken naar het NS-station.

Maar het tweede probleem dat zich nu voordoet is dat het  bestemmingsplan voor de  tramlijn Hasselt-Maastricht door de Raad van State(RvS) vernietigd is. Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Volgens de afdeling bestuursrechtspraak van de RvS mocht Maastricht er niet van uitgaan dat het bestemmingsplan binnen de wettelijke periode van tien jaar zou kunnen worden afgerond. Hierbij speelt de problematiek van de Wilhelminabrug mee en het feit dat er onvoldoende budget is om het traject uit te breiden naar NS-station Maastricht. Deze problemen waren bekend toen de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelde.

De gemeenteraad heeft op grond van de zojuist aangehaalde problemen in september 2015 besloten het traject (tijdelijk) in te korten tot de Maasboulevard. De RvS oordeelt nu dat het inkorten van het traject een essentiële wijziging is van het bestemmingsplan en derhalve de belangen van belanghebbenden mogelijk schaadt.

Resumerend kan gesteld worden dat door het inkorten van de lijn tot aan de Wilhelminabrug een nieuwe situatie ontstaan is. Om de tramlijn alsnog mogelijk te maken moet de gemeente Maastricht derhalve een nieuw bestemmingsplan opstellen.

Hoe uit Vlaanderen gereageerd gaat worden op de nieuwe ontwikkeling is nog niet duidelijk maar de berichten over de tramlijn waren de laatste tijd niet positief.

Reizigersvereniging Rover vindt het trace via de spoorbrug een goed alternatief.  

De uitspraak met zaaknummer 201402870/2 is te vinden op:

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=86641

Categories: Rover-Limburg

Reacties (1)

  • boer

    boer

    19 mei 2016 op 14:46 |
    Blijft voor mij onbegrijpelijk ,het moet toch niet zo'n groot probleem zijn om de brug geschikt te maken voor een tram ?ooit was er een plan voor de Vlaamse trein,voorts liggen er op Maastricht Centraal meerdere kopsporen ongebruikt

    antwoord

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast U kunt hieronder inloggen