29
januari
2019

Geslaagde Adviesraad bij Rover-Limburg

AfgelopenRover ALV 260119 zaterdag trokken een dertigtal mensen van o.a. het landelijk bestuur, afdelingen, werk- en contactgroepen van Reizigersbelangenvereniging Rover en afgevaardigden in ROCOV’s naar Heerlen om de Adviesraad te kunnen bijwonen. Na ontvangst van de gasten en na het aanbieden van een kop koffie en een stuk vla opende rond 11.45u voorzitter Marcel Versteeg de vergadering. Tijdens het eerste gedeelte van de bijeenkomst ontvouwde Marc Schram van de werkgroep tariefintegratie zijn visie en ging Marloes Hofstede in op het onderwerp “Interactief-Betere klantinteractie”. Na de lunch kwamen de mededelingen vanuit het landelijk bestuur aan de orde en informeerde Marloes de aanwezigen over o.a. de mogelijkheden tot het volgen van trainingen en sloot directeur Freek Bos de Adviesraad af met zijn Nieuwjaarsrede.

Vanaf 14.00u. druppelden de eerste leden van Rover-Limburg de zaal binnen om zich te laten informeren over de buurtbus; het onderwerp van het themagedeelte dat aansluitend op de Adviesraad heeft plaats gevonden.

Met informatie over het ontstaan van de buurtbus, de huidige stand van zaken en kijkend in de toekomst trapte Kees Braam, voorzitter van Rover-Limburg, de start van het themagedeelte af. Vervolgens ging Math Smits van Arriva in op het onderwerp hoe een buurtbusproject opgezet moet worden. Dennis Jongen van de Provincie Limburg informeerde de toehoorders over de eisen die de provincie stelt bij de start van een buurtbusproject. De problematiek die speelde rond de werving van buschauffeurs in relatie tot de toestemming van UWV om uitkeringsgerechtigden te mogen inzetten, daarover sprak Henk Butink van het UWV Werkbedrijf.

Na deze uiteenzetting voelde gespreksleider Dick Wijen Joep Kleinen en Pieter Cassé, bestuurslid en chauffeur bij een buurtbuslijn, de heren werden nader aan de tand over het fenomeen buurtbus. Op het einde van de sessie vond er nog een paneldiscussie plaats waarbij de aanwezigen in de zaal ook de gelegenheid kregen vragen te stellen aan de gastsprekers. Rover-Limburg wil tenslotte Norbert Bovens van Arriva bedanken voor de meegebrachte documentatie.

Categories: Rover-Limburg

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast U kunt hieronder inloggen