• Home
  • Nieuws afdeling Limburg

Rover-Limburg

13
juni
2018

Twijfel over doorgang tram Maastricht-Hasselt

Op 7 juni meldde de omroep TVL uit Belgisch-Limburg dat de tramverbinding Hasselt-Maastricht, welke deel uit maakt van het Spartacusplan, niet door zou gaan. De federale regering in Brussel wil geen geld besteden aan de kruisingen met een spoorlijn van Infrabel (waar NMBS-treinen gebruik van maken) in Bilzen en Diepenbeek.

Landelijk minister van Mobiliteit Bellot heeft voor de periode 2018-2031 namelijk geen geld gereserveerd om deze aanpassingen aan de infrastructuur te realiseren.

Maar als er in het investeringsplan van de NMBS 2018-2031 er geen geld voor is uitgetrokken, wil dat niet zeggen dat de aanpassing van de infrastructuur niet uit een ander potje betaald zou kunnen worden.

31
mei
2018

Aantrekkelijke trein- en buskaartjes voor het reizen naar België en Duitsland

Naar 17033013België en Duitsland:

Flixbus

Door Flixbus worden vanaf diverse Limburgse stations de nodige verbindingen aangeboden. Zo is er een rechtstreekse busverbinding van Heerlen naar München welke afhankelijk van de boekingsdatum tussen € 29,99 en € 65,99 kost. Een reis per trein, geboekt via de site van DB, kost tussen € 119,90 en € 147,40. Informatie over routes en prijzen van Flixbus is te vinden op hun site: https://www.flixbus.nl/bus-reisplanner

Euregioticket

Met het Euregioticket kan men reizen in de Euregio Maas-Rijn. Het Euregioticket kost € 18,50. In het weekend en op dagen dat in Nederland, Duitsland of België er een officiële feestdag geldt, kan men voor hetzelfde geld zelfs met twee volwassenen en drie kinderen (jonger dan 12 jaar) met één ticket op stap in de Euregio Maas-Rijn. Meer info over dit ticket is te vinden op:

http://www.euregio-mr.com/nl/service/bus-en-trein/euregio-ticket-bus-en-trein

Bij de servicepunten van Arriva in Limburg zijn tegenwoordig ook internationale treintickets te koop.

30
mei
2018

Komende donderdag staking bij Arriva bussen en treinen in Limburg

Buschauffeurs 18012506en machinisten van Arriva staken komende donderdag 31 mei voor de derde keer in Limburg. Hiernaast wordt er ook gestaakt in Rotterdam(behalve stadsdienst en de metro), Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Voorne-Putten en in Friesland.

De stakingen gingen in het begin over twee cao’s. Over de cao Multimodaal Vervoer is inmiddels overeenstemming bereikt. Deze cao geldt voor werknemers, die als treinmachinist, steward en buschauffeur worden ingezet bij Arriva en Keolis. Het probleem bij deze cao is dat de machinisten bij NS ongeveer 10% meer loon ontvangen. Er wordt nu ook weer bij de treinen gestaakt omdat een aantal machinisten onder de bus cao vallen.

22
april
2018

Elektrificatie baanvak Landgraaf-Herzogenrath van start

Op18041711 17 april 2018 werd het startsein gegeven voor de elektrificatie van het traject tussen Landgraaf en de Duitse grens.

Nadat in 2014 hierover op bestuurlijk niveau al overeenstemming was bereikt en twee jaar later de toenmalige staatssecretaris van het ministerie van Milieu en Infrastructuur Sharon Dijksma haar goedkeuring hieraan verleende voor de uitvoering van de elektrificatieplannen, was dan toch echt de dag aangebroken.

ProRail zal de elektrificatiewerkzaamheden uitvoeren van Landgraaf tot Haanrade, alwaar een zogenaamde spanningssluis zal worden gecreëerd ten behoeve van de overgang van een Nederlandse naar een Duitse bovenleiding, en omgekeerd.

De werking van de spanningssluis is als volgt, een stukje voor de spanningssluis laat de machinist de “Nederlandse” pantograaf zakken en net na de spanningssluis wordt de “Duitse” pantograaf tegen de bovenleiding gezet.

22
april
2018

ALV Rover Limburg op 14 april 2018 en presentatie van Arriva

Op18041404 14 april 2018 heeft weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van Rover-Limburg plaats gevonden. Dit jaar was de locatie van de ALV net zoals vorig jaar in De Spuiklep te Heerlen. De ALV bestond zoals gewoonlijk uit een besloten ochtendgedeelte (alleen voor leden van Rover) en een openbaar toegankelijk middaggedeelte met een presentatie door een gastspreker; dit keer de vervoersontwikkelaar van Arriva Peter-Paul Weijers.

Arriva heeft in 2016 de Limburgse OV-concessie gewonnen. Op 11 december 2016 is Arriva begonnen met de uitvoering van de dienstregeling. In het begin waren er de nodige problemen met de dienstregeling van trein en bus.

17
maart
2018

Vanaf 1 april alleen nog reizen met OV-chipkaart en betaalpas in de bussen van Arriva

Zoals 16121204in de titel vermeld is betekent dit dat vanaf 1 april 2018 bij de koop van een vervoerbewijs géén contant geld meer wordt geaccepteerd in de Limburgse bussen. Uitzondering hierop zijn de lijnen 44 Heerlen-Aachen v.v. en 350 Maastricht-Aachen v.v. waar de reiziger nog wel met contant geld kan blijven betalen

Aanleiding voor deze maatregelen zijn een aantal overvallen op buschauffeurs sinds medio 2016 in de regio Brabant. Alhoewel deze problemen zich de laatste jaren zich niet in Limburg hebben voorgedaan is in overleg tussen vervoerder Arriva en de vakbonden besloten, in het kader van de veiligheid voor het buspersoneel, de hierboven bovengenoemde maatregel per 1 april 2018 ook in Limburg in te voeren.

13
maart
2018

Werkzaamheden op de Heuvellandlijn in Landgraaf

10010310ProRail vernieuwt binnenkort een deel van het spoor op het emplacement van Landgraaf. In twee fasen worden rondom het station van Landgraaf over een traject van 450 meter de sporen, de bielzen, spoorgrind alsmede twee wissels vervangen. Zo zorgt ProRail voor een grotere betrouwbaarheid van het treinverkeer. Er kan geluidshinder ontstaan door het werken met grote machines. Gedurende deze werkzaamheden is er geen treinverkeer mogelijk tussen Kerkrade en Heerlen.

02
maart
2018

Duitse tickets zijn ook geldig in Zuidoost-Limburg en in de regio Venlo

AlSchonertagticket jaren pleit Rover Limburg er voor om Duitse tickets geldig te laten zijn in de trein van de Euregiobahn vanaf Heerlen. Sinds kort is dit eindelijk gerealiseerd en bovendien zijn ook in de Arriva-bussen een aantal Duitse kaartjes te gebruiken binnen de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Kerkrade en in de regio Venlo.

In Duitsland bestaat in Nordrhein-Westfalen (NRW) het zogeheten NRW-Tarif. Dit is een overkoepelend tarievenstelsel met bijbehorende producten voor langere reizen in de deelstaat, waarbij men gebruik kan maken van RE-, RB-treinen, S-bahnen, metro’s, trams en bussen. Een bekend product is de dagkaart SchönerTagTicket NRW.

26
februari
2018

Wanneer rijdt de eerste elektrische trein op de Maaslijn?

Onlangs 17062933is besloten dat de bouw van station Grubbenvorst geen doorgang zal vinden. Dit omdat D66-staatssecretaris Stientje van Veldhoven geen extra geld wilde investeren in de Maaslijn omdat er een financieel tekort was door een probleem met de terugbetaling van de BTW en het feit dat ProRail vergeten was dat er opstelsporen geëlektrificeerd moesten worden. Feitelijk heeft dit niets te maken met station Grubbenvorst terwijl het toch geschrapt wordt.

Recent is er weer een groot financieel tekort aan het licht gekomen. De realisatie van de elektrificatie is met nog een jaar uitgesteld naar 2022. Een bijkomend probleem is dat het verlengen van de projecttijd vaak ook kostenoverschrijdingen oplevert. Dit is de tweede tegenvaller in nog geen jaar tijd. De elektrificatie valt ongeveer twintig miljoen euro duurder uit. Het verschil zit hem er met name in dat bedragen na 2014 nooit zijn geïndexeerd. De totale elektrificatie wordt inmiddels geschat op 168 miljoen euro.

03
februari
2018

Accutrein of waterstoftrein?

WelkeRailbus ZLSM in Schin op Geul treinen gaan dieseltreinen opvolgen? Het milieuaspect speelt in deze afweging een belangrijke rol. Er wordt nu gewerkt aan de opvolgers van de dieseltrein. Treinfabrikanten richten zich zowel op de accutrein, de hybridetrein en de waterstoftrein

Alstom stelt dat het gebruik van waterstof de beste oplossing is. Deze waterstoftrein van Alstom is qua ontwerp gebaseerd op de Coradia Lint en wordt uitgerust met waterstoftanks en een brandstofcel. Volgens Alstom is de waterstoftrein vooral een oplossing voor regionale treinen en niet bedoeld voor het rijden van intercitydiensten.

Met 200 liter waterstof aan boord kan de trein een afstand van tussen de 800 en 1000 kilometer afleggen en een tankbeurt onder 350 bar duurt met 15 tot 20 minuten ongeveer even lang als die voor een dieseltrein. Bij een waterstoftrein is wel een kleine accu noodzakelijk. Waterstoftreinen zijn netwerkonafhankelijk zodat ze eenvoudig in een andere concessie kunnen worden ingezet. Uiteraard zijn de oplaadstations een extra kostenpost. 

24
januari
2018

Komt de IJzeren Rijn weer terug?

 

Uit Meinwegeen Vlaamse studie over de IJzeren Rijn, de goederenspoorlijn tussen Antwerpen en het Ruhrgebied via Weert en Roermond, blijkt dat na een investering van 770 miljoen euro deze goederenroute na lange tijd weer gereden zou kunnen worden, waarbij dan in plaats van het Meinwegtracé de route verlegd kan worden langs Venlo om daarna aan te sluiten op de bestaande spoorlijn via Kaldenkirchen en Viersen.

Daarnaast kost de aanleg van de spoorbocht bij Venlo richting Duitsland 250 miljoen euro. Er zijn nog een aantal  aanpassingen nodig zoals het verdubbelen van een gedeelte van de Maaslijn. Bovendien is er ook in zowel Roermond als het Duitse Viersen een extra stukje spoor nodig (spoorbocht) om zonder te moeten keren langs deze stations te kunnen rijden. In Roermond ten behoeve van een directe doorgaande route tussen Weert en Kaldenkirchen, en in Viersen ten behoeve van een directe doorgaande route tussen Kaldenkirchen en Krefeld, Duisburg en verder.

21
januari
2018

ALV Rover Limburg op 14 april 2018 en presentatie van Arriva over de dienstregeling

Op 1705270114 april vindt weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van Rover-Limburg plaats. Dit jaar is de locatie van de ALV net zoals vorig jaar de Spuiklep te Heerlen. De ALV bestaat zoals gewoonlijk uit een besloten ochtendgedeelte (alleen voor leden van Rover) en een openbaar toegankelijk middaggedeelte. In dit middaggedeelte van de komende ALV zal een vervoerskundige van Arriva een presentatie geven over de dienstregeling.

Arriva heeft in 2016 de Limburgse OV-concessie gewonnen. Op 11 december 2016 is Arriva begonnen met de uitvoering van de dienstregeling. In het begin waren er de nodige problemen met de dienstregeling van trein en bus.

10
januari
2018

NS vervangt Groepsretour door Groepsticket

Vanaf 140516028 januari verandert het Groepsretour in het Groepsticket, waarbij het (oude) Groepsretour nog te bestellen is t/m 14 januari.  Bij dit nieuwe kaartje is samen reizen verplicht en is geldig als een enkele reis. Het voordeel hiervan is dat dit de reizigers flexibiliteit hebben in het plannen van hun reis, reizigers kunnen nu hun terugreis op een andere dag plannen.  

Het spoorbedrijf stopt met het NS Groepsretour omdat er volgens de NS teveel misbruik van werd gemaakt. Het NS Groepsticket is duurder dan het Groepsretour.

29
december
2017

Treindienstregeling 2018 komt slecht op gang

Op 0901051010 december is de treindienstregeling 2018 van start gegaan; een start waarbij door het barre winterweer in het weekend niet volgens het spoorboekje gereden kon worden. Om er toch voor te zorgen dat zoveel mogelijk treinen konden blijven rijden en om daarmee de uitvoering van de dienstregeling betrouwbaarder te maken, werd op zondag en maandag volgens een aangepaste dienstregeling gereden.

Overigens vraagt Rover-Limburg zich af waarom de start van een nieuwe dienstregeling vanaf 2002 naar de tweede zondag van december is verplaatst terwijl vóór 2002 de nieuwe dienstregeling altijd eind mei/begin juni van start ging. Misschien is het toch beter om de nieuwe dienstregeling weer in het voorjaar in te voeren. Vanwege het betere weer in die periode kan men dan de robuustheid van het nieuwe spoorboekje beter beoordelen. Dat zou voor landen die te maken hebben met winterse omstandigheden een betere periode zijn in plaats van begin december. Maar dit is een Europese aangelegenheid waarover de partners van de UIC beslissen.

20
december
2017

Arriva schaft onverwacht 65+ Dal Vrij abonnement af

Arriva LimburgArriva stopt per 1 januari met het 65+ Dal Vrij abonnement voor bus en trein. Omdat Arriva hierover nauwelijks heeft gecommuniceerd, kan het voor veel reizigers een nare verrassing betekenen. Rover adviseert reizigers het abonnement dit jaar nog snel aan te schaffen.

<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>