• Home
  • Nieuws afdeling Limburg

Rover-Limburg

29
januari
2019

Geslaagde Adviesraad bij Rover-Limburg

AfgelopenRover ALV 260119 zaterdag trokken een dertigtal mensen van o.a. het landelijk bestuur, afdelingen, werk- en contactgroepen van Reizigersbelangenvereniging Rover en afgevaardigden in ROCOV’s naar Heerlen om de Adviesraad te kunnen bijwonen. Na ontvangst van de gasten en na het aanbieden van een kop koffie en een stuk vla opende rond 11.45u voorzitter Marcel Versteeg de vergadering. Tijdens het eerste gedeelte van de bijeenkomst ontvouwde Marc Schram van de werkgroep tariefintegratie zijn visie en ging Marloes Hofstede in op het onderwerp “Interactief-Betere klantinteractie”. Na de lunch kwamen de mededelingen vanuit het landelijk bestuur aan de orde en informeerde Marloes de aanwezigen over o.a. de mogelijkheden tot het volgen van trainingen en sloot directeur Freek Bos de Adviesraad af met zijn Nieuwjaarsrede.

Vanaf 14.00u. druppelden de eerste leden van Rover-Limburg de zaal binnen om zich te laten informeren over de buurtbus; het onderwerp van het themagedeelte dat aansluitend op de Adviesraad heeft plaats gevonden.

27
januari
2019

Vanaf vandaag weer rechtstreekse treinen naar Aachen Hbf

Zoals RE18 Heerlenwij al eerder op onze website berichtten, mocht vanwege toelatingseisen die het Eisenbahn Bundesamt (EBA) stelt aan de treinen die op Duitse spoorwegnet rijden, de trein Maastricht-Aachen Hbf met ingang van 9 december 2018 (voorlopig) niet de grens oversteken. Bussen vervingen de treinen op het traject Heerlen-Herzogenrath-Aachen. Maar met het overstappen van trein op bus en omgekeerd te Heerlen is vandaag een eind aangekomen en kunnen reizigers uit Maastricht, Meerssen en Valkenburg zonder overstappen te Heerlen doorreizen naar Duitsland. Voor de treindienstregeling van de Regio Expres (RE18), voorheen sneltrein, op het traject Maastricht-Heerlen-Herzogenrath-Aachen Hbf verwijzen wij u naar de site van Arriva.

19
januari
2019

Korte berichten

Tweelandentrein vanaf 27 januari naar Aachen Hbf

CDA-gedeputeerdeArriva trein Heerlen Hubert Mackus informeerde afgelopen vrijdag in de statencommissie dat de tweelandentrein vanaf 27 januari 2019 naar Aachen gaat rijden. Omdat de toelatingsprocedure voor het Duitse spoor door het EBA langer duurde dan verwacht lukte het niet om vanaf 9 december 2018 te gaan rijden. Wanneer de trein een Drielandentrein wordt en naar Luik gaat rijden is nog onbekend.

Groot tekort voor de Maaslijn

Gedeputeerde Hubert Mackus deelde vrijdag in de statencommissie mee dat er een aanzienlijk tekort is bij de kosten van dit project. Over hoe groot het tekort is werd geen mededeling gedaan. De overschrijding worden veroorzaakt door prijsindexatie, gestegen aanlegkosten, latere goedkopere explotaitie door elektrische treinen, langere projecttijd en mogelijk extra kosten voor Arriva. De betrokken provincies Limburg, Gelderland en Noord-Brabant en het Ministerie van I en W en ProRail praten al maanden over de kostenoverschrijding. Inmiddels heeft het CDA kamervragen gesteld.

13
januari
2019

Help mijn bus verdwijnt

NadatIngang Spuiklep tbv AR1 in de landelijke gebieden in de afgelopen jaren bij gebrek aan voldoende passagiers veel buslijnen werden opgeheven, constateert reizigersbelangenvereniging Rover dat er weer regio’s zijn of worden aangesloten op het OV-net en wel middels het laten rijden van een buurtbus. Een mooi voorbeeld hiervan is buurtbuslijn 723 die van Landgraaf Mondo Verde via Eygelshoven, Ubach over Worms en Rimburg naar Ubach-Palenberg rijdt.

Het opstarten van een buurtbuslijn en alles wat daarbij komt kijken, dat is het thema van de bijeenkomst van Rover-Limburg welke op zaterdag 26 januari 2019 tussen 14.30u. tot 16.30u. in de Spuiklep in Heerlen wordt gehouden en voor alle leden van Rover toegankelijk is. Voorafgaand aan deze bijeenkomst vindt op dezelfde locatie voor de genodigden de Adviesraad plaats.

10
januari
2019

Donkere wolken boven station Valkenburg voor de ZLSM

VeiligheidZLSM Maastricht op het spoor gaat boven alles. Dus als er een wissel of een stuk spoor vervangen moet worden dan moet dat gewoon gebeuren. Zo ook voor het wissel op het station van Valkenburg dat de mogelijkheid biedt om de treinen vanuit oostelijke richting binnen te laten rijden op spoor 3; het spoor waar vroeger de Blauwe Engel via het Miljoenenlijntje naar Heerlen van vertrok en waar voor een paar jaar terug nog de stoomtrein van de ZLSM gebruik van maakte.

Maar spoorbeheerder ProRail heeft laten weten dat op die locatie er geen nieuw wissel meer wordt gelegd. Door deze beslissing is het dus niet meer mogelijk voor de ZLSM om vanuit Schin op Geul door te rijden naar het Geulstadje; een wens die zojuist genoemde vervoerder graag in 2020 in vervulling zag gaan.

03
januari
2019

Start Drielandentrein opnieuw uitgesteld

Sinds18032102het moment dat de Belgische railinfrabeheerder Infrabel aankondigde de door Arriva aangeschafte treinstellen voor de internationale treinverbinding Liège-Guillemins-Maastricht-Heerlen-Aachen Hbf niet toe te laten op het traject Visé (grens)-Liège, zijn er met betrekking tot de introductie van eerder vermelde treinverbinding alleen maar tegenslagen. Zo liet het Eisenbahn Bundesamt (EBA), de organisatie die in Duitsland o.a. het groene licht moet geven inzake de toelating van het materieel, enige dagen voor de start van Drielandentrein per 9 december 2018 weten dat de Flirts nog niet op baanvak Herzogenrath-Aachen Hbf mochten rijden.

27
december
2018

Problemen op de Maaslijn duren voort

Voor17070410 de forensen die dagelijks met de trein van Boxmeer of een ander station op het noordelijk gedeelte van de Maaslijn naar Nijmegen reizen zal dit artikel geen nieuws zijn. Deze reizigers worden al maanden lang geconfronteerd met vertragingen, overvolle treinen en ritten die vanwege de opgelopen vertraging worden opgeheven.

De problemen met de uitvoering van de dienstregeling worden deels veroorzaakt door een aantal storingsgevoelige treinstellen (type LINT) die de vorige vervoerder Veolia op de Maaslijn inzette en die bij de concessiewisseling zijn overgegaan naar Arriva. Maar er doen zich ook geregeld problemen voor bij de railinfrastructuur; in het bijzonder als ten behoeve van de vervanging van het treinbeveiligingsysteem er graafwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden en hierbij onbedoeld schade aan genoemd systeem wordt toegebracht met als gevolg een verstoring van de treindienst.   En de treindienst op het noordelijk gedeelte van de Maaslijn is sowieso kwetsbaar voor vertragingen vanwege het feit een groot deel van dit traject enkelsporig is en er tussen Venray en Nijmegen van maandag t/m vrijdag overdag in een kwartierdienst wordt gereden.

27
december
2018

ROVER Limburg wenst u een gezond en een voorspoedig 2019 toe

ROVER Limburg wenst u een gezond en een voorspoedig 2019 toe.Nieuwjaarswens 2019

09
december
2018

De Drielandentrein: de stand van zaken

Hoewelthumb 18120701 de Drielandentrein van Arriva vandaag voor het eerst zou gaan rijden tussen Maastricht en Aachen Hbf, de officiële start van deze internationale treinverbinding heeft reeds eergisteren plaatsgevonden en wel in de werkplaats van de Deutsche Bahn in Aken. Een kleine smet bij deze inauguratie was wel dat het Eisenbahn Bundesamt (EBA) enige dagen daarvoor bekend maakte dat de Flirt-treinen van Arriva (voorlopig) niet op het Duitse traject mogen rijden. De verwachting is dat toelatingsprocedure binnen een paar weken zal zijn afgerond.

06
december
2018

Kerkrade de pineut met ingang van treindienstregeling 2019

Het14060309 ontbreken van een wissel in Heerlen levert voor veel reizigers vanaf 9 december extra reistijd op. Door deze wissel aan te leggen kan de verslechtering van de dienstregeling worden teruggedraaid. De kosten hiervan kunnen volgens reizigersvereniging Rover in één jaar worden terugverdiend. Rover vraagt daarom ProRail de aanleg van deze wissel te financieren en met spoed te realiseren.

04
december
2018

Aanstaande zondag start dienstregeling 2019

Op17070410 zondag 9 december start de nieuwe dienstregeling. Niet alleen in onze provincie maar ook in de rest van Nederland en in de meeste landen van de EU. Bij NS zijn er voor de provincie Limburg geen wijzigingen doorgevoerd. Hoogstens een enkele aanpassing van de aankomst- en/of vertrektijd van haar treinen op bepaalde dagen en uren van de week. 

Arriva voert komende zondag wel de nodige wijzigingen in de bus- en treindienstregeling door.

01
december
2018

Auf Wiederseh’n Euregiobahn

Vandaagthumb 18120104 reed voor het laatst de trein van de Euregiobahn tussen Heerlen en Herzogenrath. De treinen van de Euregiobahn, waarvan de exploitatie wordt uitgevoerd door DB Regio NRW, namen in juni 2001 de treindienst Heerlen-Aachen Hbf van NS over.

Ten behoeve van de treinverbinding naar Heerlen zette de Euregiobahn in de eerste jaren van haar exploitatie Talent driewagentreinstellen in. Deze driewagenstellen werden door de uitbreiding van het netwerk vervangen door Talent tweewagenstellen en zo kon men vanuit Heerlen op een gegeven moment zelfs rechtstreeks via Eschweiler-Weisweiler naar Düren Hbf reizen.

28
november
2018

Beperkt treinverkeer naar Kerkrade en Herzogenrath

Vanafthumb 18032102 komende zaterdag rijden er de gehele dag tussen Heerlen en Herzogenrath en in de late avonduren geen treinen tussen Heerlen en Kerkrade.

In onderstaand overzicht ziet u gedurende welke dagen en uren er geen treinverkeer mogelijk is op de zojuist vermelde trajecten.

  1. Heerlen-Herzogenrath. Vanaf zaterdag 1 december vanaf 21.50u. t/m zaterdag 8 december
  2. Heerlen-Kerkrade. Zaterdag 1 december vanaf 22.35u., van zondag 2 december t/m vrijdag 7 december vanaf 21.05u. en zaterdag 8 december vanaf 22.35u.
14
november
2018

Wanneer gaat er tussen Aken en Luik twee keer per uur gereden worden?

Erthumb 17052203 is een spoorconflict ontstaan tussen België en Nederland over de Drielandentrein, die Aken via Heerlen en Maastricht met Luik verbindt. Maar eigenlijk speelt de onenigheid al enkele jaren. Alleen werd tot voor kort daar door de media weinig over geschreven. Ook dient opgemerkt te worden dat de Belgische autoriteiten heer en meester zijn in het koppelen van (hoofdpijn)dossiers zoals grensoverschrijdende treinverbindingen in combinatie met het laten rijden van goederentreinen vanuit de haven van Antwerpen via de IJzeren Rijn naar het Ruhrgebied.

Het conflict dat nu speelt heeft te maken met de treinverbinding tussen Maastricht en Luik en het spoortraject tussen Roosendaal en Antwerpen. In de pers worden nu een aantal problemen breeduit gemeten zoals de goedkeuring van de treinen van Arriva en de goedkeuring van de dienstregeling. Echter deze punten worden op dit moment behandeld door de diverse instanties in België.

11
november
2018

Geen dieseltractie meer bij NS

NS-dieseltreinenthumb 07041909 van het type DM90 hebben eind 2017 voor het laatste gereden op twee trajecten waarvan ook de exploitatie in handen was van NS. Limburg kende in het verleden een groot aantal niet-geëlektrificeerde spoorlijnen zoals Heerlen-Kerkrade-Schin op Geul (Miljoenenlijntje), Maastricht-Visé-Luik en Heerlen-Herzogenrath-Aachen en tot op heden nog steeds niet onder de draad het baanvak Roermond-Venlo-Nijmegen.

<<  1 [23 4 5 6  >>