Doe een donatie

Rover is voor een groot deel afhankelijk van de steun van reizigers. Wilt u ons wel steunen maar liever niet lid worden? Met een eenmalige donatie of als vaste donateur levert u een bijdrage aan ons werk voor beter openbaar vervoer. 

Anoniem of geregistreerd doneren
U kunt direct online doneren. U kunt kiezen tussen een anonieme en geregistreerde donatie. Kiest u voor een anonieme donatie, dan worden uw gegevens niet door ons bewaard.

Om een anonieme donatie te doen:

doneer 5 doneer 10 doneer 15

Of maak dit over naar NL82 INGB 0005 9396 00, t.n.v. Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer te Amersfoort.

U kunt ook vaste donateur worden, wij vragen dan een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 10. 

Klik hier om vaste donateur te worden .

Periodieke schenking
Rover is een door de overheid erkende Algemeen Nut Beogende Instantie (ANBI). Dit betekent dat giften aan Rover (gedeeltelijk) aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Donateurs en organisaties kunnen dat nu zelf makkelijk en kosteloos regelen, met behulp van een formulier van de Belastingdienst. Daarop moet worden aangegeven hoelang de donateur de organisatie wil steunen (minimaal 5 jaar), om welk bedrag het gaat en in welk jaar de overeenkomst start. Heeft u interesse? Vul dan deze formulieren (het zijn er twee) in en stuur ze beide naar: Rover Ledenservice, Postbus 2132, 3800 CC Amersfoort. Wij zullen het dan administratief vastleggen en u daarover berichten. Alvast hartelijk dank!