Treinvertraging en vliegtuig

Schiphol treinen
Vliegtuig gemist door vertraging
Iedere zomer ontvangt Rover wel een aantal ernstige klachten van reizigers die door grote treinvertragingen hun vlucht hebben gemist. Dit betekent vaak honderden euro’s aan onkosten, terwijl NS alleen een deel van het treinkaartje vergoed. Rover roept deze reizigers op eerst een claim bij NS in te dienen en indien deze wordt afgewezen, naar de Geschillencommissie Openbaar Vervoer te stappen.

Als u vindt dat NS nalatig is geweest of u niet, onjuist of onvoldoende heeft geïnformeerd zodat u geen alternatief reisplan kon organiseren, dan zou Rover een gang naar de Geschillencommissie OV willen aanbevelen. Mogelijk kan dit ons helpen om een betere regeling af te dwingen bij de vervoerders. Nu komen de OV-bedrijven er wel erg gemakkelijk vanaf. In december 2014 werd een reiziger in het gelijk gesteld nadat een grote vertraging zorgde voor het missen van de vlucht. Volgens de Geschillencommissie was het inbouwen van een marge van 2 uur door de reiziger voldoende en heeft NS ook een zorgplicht (zoals regelen van taxi's naar Schiphol) waaraan niet is voldoen. Ook in 2002 moest NS de extra ticketkosten van de vertraagde reizigers geheel vergoeden omdat de vertraging buitensporig was en NS tekort was geschoten in opvang en informatievoorziening. Hiernaast zijn ook enkele gevallen bekend waarin de reiziger alle kosten vergoed kreeg omdat NS besloot te schikken al bij de dreiging van een gang naar de Geschillencommissie.


Grote vertraging en er moet een vliegtuig gehaald worden, wat nu?

  • Dreigt u het vliegtuig te missen door grote treinvertraging? Meldt u zich dan direct bij de vervoerder. Er zijn gevallen bekend waarin de conducteur uitstekend met de klacht omging door bijvoorbeeld een taxi te regelen voor reizigers naar Schiphol.
  • Is dit niet gelukt en is het vliegtuig niet gehaald? Leg dan eerst een claim neer bij de vervoerder en meld hierin een eventuele gang naar de geschillencommissie. Download hier een voorbeeldbrief. Deze brief is gericht aan NS, voor een klacht aan NS International (als u daar uw treinkaartje heeft gekocht) is het adres Postbus 2552, 3500 GN Utrecht.
  • Wijst NS de claim af? Leg deze dan voor aan de Geschillencommissie. Er is een aantal zaken waar de Geschillencommissie naar kijkt, wil een klacht kans maken. Zo moeten reizigers ruim op tijd zijn vertrokken en daarmee rekening houden met een eventuele vertraging (zoals een automobilist ook rekening moet houden met eventuele files). Ook de vervoerder moet "steken hebben laten vallen" (zoals reizigers slecht informeren of niet hebben opgevangen). Rover kan helpen bij een gang naar de Geschillencommissie dus neem gerust contact met ons op.

Hoe meer jurisprudentie op dit gebied komt, hoe meer mogelijkheden Rover heeft een goede regeling voor reizigers met gevolgschade af te dwingen. Wij helpen daarom graag met een gang naar de Geschillencommissie. Heeft u een aanleiding om naar de Commissie te stappen? Neem dan contact met ons op.