Zwartboek zonesupplementen

Download het zwartboek zonesupplementen:

zwartboek

Extreme prijsverhogingen door afschaffen zonesupplementen

Houders van een NS-trajectabonnement die voorheen via NS een zonesupplement kochten voor voor- en natransport met tram, metro of bus, hebben in 2013 te maken gekregen met extreme prijsverhogingen. Door het verdwijnen van het zonesupplement en het uitblijven van een voordelig alternatief kunnen de maandelijkse kosten voor deze groep reizigers stijgen met 12% tot ver boven de 100%. Rover heeft in een brief aan het Regionaal OV Beraad (ROVB) en het Ministerie van IenM uitgebreid het ongenoegen hierover geuit en een alternatief voorstel gedaan. Helaas zonder resultaat.

Het ROVB heeft ons per brief laten weten ‘de door ons gesignaleerde prijsstijgingen niet te herkennen.’ Rover is zeer teleurgesteld over deze reactie en helpt het ROVB en andere betrokken partijen graag de realiteit alsnog te herkennen met dit zwartboek. Dit zwartboek bevat een selectie ven meldingen van gedupeerde reizigers die bij ons vanaf eind 2012 zijn binnengekomen. Voor een deel van de melders was toen nog niet bekend welk alternatief abonnement zij in 2013 moesten nemen, maar op basis van eigen onderzoek en adviezen van vervoersbedrijven (helaas niet altijd de juiste adviezen: ook klantenservicemedewerkers van vervoerders zijn soms door de bomen het bos niet meer) hebben ook deze reizigers voor dit zwartboek zo goed mogelijk hun nieuwe maandkosten geprobeerd te achterhalen.  

Prijsverhogingen

Een prijsverhoging is wellicht te rechtvaardigen, maar de kostenstijging waar deze forensen mee te maken krijgen zijn buiten alle proporties. In bijgaande meldingen is te zien dat de meeste mensen enkele tientjes per maand meer gaan betalen. Prijsstijgingen lopen uiteen van 16% tot zelfs wel 250%! En dat is niet alles. “Het is niet alleen dat het totaalbedrag hoger is geworden (45%), maar ook het reisbare traject is vele malen kleiner geworden”, meldt een reiziger uit Hoogvliet. Tenslotte kiezen veel mensen ervoor de kosten te drukken door een deel van hun reis te laten vallen en bijvoorbeeld met de auto af te leggen. Maar zelfs dan levert de maatregel nog prijsverhogingen op. “Ik betaal hetzelfde bedrag voor de helft van het product. Een rare gang van zaken, vind ik...maar typisch voor de gang van zaken in deze tijd waarin criminelen het land runnen”, constateert een boze reiziger uit Heerhugowaard..

Eén kaart voor al het OV?

“Wat een uitzoekerij is dat geweest. 3 partijen, Arriva, NS en RET. Triest!” meldt een reiziger uit Dordrecht die €40 per maand meer moet gaan betalen. Het is tekenend voor de “organisatie” rond de OV-chipkaart. Konden forensen vroeger hun hele reis via NS kopen, nu er “één kaart voor al het OV” is krijgen zij te maken met een verknipte OV-markt met meerdere vervoerders en vaak zelfs meerdere chipkaarten. Want een alternatief voor de zonesupplementen wordt vaak gevormd door verschillende abonnementen, die bovendien niet op dezelfde OV-chipkaart kunnen. “Ik moet nu dus ineens twee kaarten gaan gebruiken, waar is dan het voordeel van de chipkaart?” vraagt een reiziger uit Amsterdam zich af en velen met hem. “Bovendien kan ik mijn kaartjes/abonnementen niet in 1 keer kopen. Ik moet ze nu apart kopen met aparte handelingen. Dus het kost me niet alleen meer geld, maar ook meer tijd!” constateert een reiziger die voortaan €70 per maand meer moet neertellen.

Problemen

Uiteraard wordt de reiziger ook met de nodige problemen opgezadeld die voortkomen uit een gebrekkige samenwerking van de vervoersbedrijven. Een reiziger uit Utrecht:“De aanvraag van een jaarabonnement bij Connexxion kan 3 weken duren geven zij aan. De nieuwe NS jaarkaart komt pas 1 week voor de nieuwe ingangsdatum thuis. Deze nieuwe kaart heeft een nieuw ov-chipnummer. De aanvraag bij Connexxion heb ik moeten doen op mijn oude NS-jaarkaart. Vervolgens moeten laten overzetten naar mijn nieuwe ov-chipkaart nummer behorende bij mijn nieuwe NS-jaarkaart. Deze overzetting is administratief nog niet goed gegaan bij Connexxion waardoor ik in hun systeem met een dubbel abonnement geregistreerd ben en dubbel betalen moet”. Helaas wordt zijn ervaring gedeeld door anderen.

Alternatieven

Bij het Altijd Voordeel-abonnement van NS kan een Altijd Korting-abonnement in het stads- en streekvervoer worden gekocht. Rover heeft voorgesteld dit abonnement ook in combinatie met een trajectabonnement te gaan verkopen, hoewel dit nog steeds een flinke prijsverhoging zou betekenen voor velen. De vervoerders willen dit niet.

Het resultaat is dat reizigers nu zelf een alternatief moeten zoeken. In bijgaande meldingen is te zien dat één van die alternatieven de auto is. Een reiziger uit Arnhem: “In mijn directe werk omgeving zie ik mensen forensen massaal hun OV-kaart opzeggen ivm stopzetten zonesupplement en prijsverhogingen. Het alternatief is een zuinige dieselauto icm carpooling.” Een reiziger uit Dieren betreurt deze ontwikkeling zeer: “Door deze voor mij extreme prijsverhoging ben ik genoodzaakt om na 25 jaar openbaar vervoer in de auto te stappen”. Daarnaast zijn er reizigers die kiezen voor een lange busreis en de trein laten vallen. Een reizigster uit Utrecht, die €100 per maand meer moet gaan betalen, stopt per 1 december zelfs met haar baan.

Naar ons idee zijn de decentrale overheden al te makkelijk meegegaan in de wensen van de vervoerders. Niet alleen kost het de reiziger veel geld, hij komt terecht in een lappendeken van chipkaartproducten waarin alle sturing ontbreekt. Wij hopen dat de meldingen in dit zwartboek uw aandacht krijgen en u een goed beeld bieden van de gevolgen van de enorme prijsverhogingen en rompslomp waar reizigers door het afschaffen van de zonesupplementen mee te maken krijgen.