Knelpuntennotitie Schiphol

Schiphol1
Verbeteringen op station Schiphol zijn zeer gewenst. Rover schreef in januari 2016 een notitie ten behoeve van het ‘topoverleg Schiphol’, waarin partijen als Schiphol, het Ministerie, stadsregio Amsterdam en NS en ProRail zijn vertegenwoordigd.

Rover ziet met betrekking tot Schiphol drie aandachtsgebieden waarop verbetering nog altijd zeer gewenst is:

  1. Betrouwbaarheid van de treinverbindingen
  2. ‘Wayfinding’ en reisinformatie
  3. Aanbod van tickets

De prioriteiten lijken niet uit te gaan van het belang van de reiziger. Er is veel dat op korte termijn beter kan en moet. We zien echter een hang naar grote en kostbare bouwprojecten, die zelden echt in het belang van reizigers zijn. Ondertussen blijven kortetermijnverbeteringen inzake de bovengenoemde knelpunten uit.

Download de notitie (let op: 7 MB) door op onderstaande afbeelding te klikken.


Schipholnotitiefront