Benchmark duurzame, actieve en gezonde mobiliteit

Benchmark kaftBenchmark duurzame, actieve en gezonde mobiliteit in 30 gemeenten

Onderzoeksbureau CE Delft voerde deze benchmark uit in opdracht van een brede coalitie van maatschappelijke organisaties die opkomen voor duurzame, actieve en gezonde mobiliteit: de Fietsersbond, Longfonds, MENSenSTRAAT, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Rover en Wandelnet. 

Wereldwijd is er consensus dat zogenaamde ‘actieve’ mobiliteit (fietsen, lopen in combinatie met Openbaar Vervoer) een grote bijdrage kan leveren aan een groot aantal maatschappelijke waarden. De effecten van actieve, gezonde, duurzame mobiliteit beslaan een breed spectrum:

  • duurzaamheid/klimaatverandering;
  • luchtkwaliteit;
  • gezondheid;
  • vermindering geluidsoverlast;
  • veiligheid;
  • betere kwaliteit van de openbare ruimte;
  • betere bereikbaarheid;
  • hogere belevingswaarde van de stad.

Door een versterkte insteek op een duurzame, actieve en gezonde mobiliteit kunnen voor alle bovengenoemde effecten belangrijke terreinwinst worden geboekt.

Om de Nederlandse steden bereikbaar, leefbaar, veilig en gezond te houden is een focus op actieve, gezonde, duurzame mobiliteit erg belangrijk. Veel steden en ook de Rijksoverheid besteden al in toenemende mate aandacht aan actieve, gezonde, duurzame mobiliteit. (Het ministerie van I&W bijvoorbeeld met het programma ‘Beter Benutten’ en nu met het oprichten van de afdeling Duurzame Mobiliteit). Een versterkte inzet is echter nodig om de negatieve effecten die mobiliteit op dit moment met name in de steden met zich meebrengt in voldoende mate te verminderen.

Download het rapport door op de afbeelding te klikken

duurzame coalties logos