Visie: het OV in 2025


In 2016 heeft Rover een visie op het openbaar vervoer in 2025 gepresenteerd. In dit jaar kwam het vraagstuk over de ordening op het spoor op de politieke agenda, als gevolg van een aanbeveling in het Fyra-rapport en de kabinetsreactie daarop. Wat Rover betreft horen visies en vraagstukken verder te gaan dan het spoor maar te kijken naar het OV als geheel. De visie van Rover is tot stand gekomen na gesprekken en discussies met deskundigen binnen en buiten de sector.

Klik op de onderstaande afbeelding om de OV-visie te downloaden.

Voorkant visie