Publicaties


Wandelgids coverRover komt regelmatig met publicaties van manifesten, zwartboeken en analyses om ontwikkelingen in het OV aan de kaak te stellen en te beïnvloeden. Daarnaast heeft Rover diverse andere publicaties gepresenteerd zoals de wandelgids Op Verkenning en het Handboek Reizigersinvloed.

De Reiziger
Het verenigingsblad van Rover is De ReizigerDe Reiziger biedt zes keer per jaar nieuws en achtergrondartikelen over openbaar vervoer.

Wandelgids Op Verkenning
Op 14 augustus 2018 is de Rover-wandelgids Op Verkenning, 40 wandelingen met het Openbaar Vervoer verschenen. Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van blad De Reiziger en de wandelrubriek Op Verkenning bevat deze wandelgids 40 wandelingen die met het openbaar vervoer te combineren zijn.

Papieren spoorboekje
Rover publiceert ieder jaar samen met Treinreiziger.nl het papieren spoorboekje met de nieuwe treindienstregeling.

Handboek Reizigersinvloed
Rover heeft het Handboek Reizigersinvloed gepubliceerd als handreiking voor iedereen die zich inzet voor beter openbaar vervoer. Het Handboek Reizigersinvloed staat boordevol informatie over allerlei aspecten van het openbaar vervoer en geeft inzicht hoe Rocov’s (platforms voor de reizigersinspraak over het OV in de regio) het beleid kunnen beïnvloeden

Klachtrapportages
Binnengekomen klachten geeft Rover door aan het OV loket, de klachtenorganisatie die Rover heeft opgericht maar nu onafhankelijk via rapportages de klacht opnieuw onder de aandacht brengt bij de verantwoordelijke partijen. Het OV loket brengt ieder kwartaal een klachtenrapportage uit. Deze rapportages zijn te vinden op de website van het OV loket. Meldingen uit ons Meldpunt Volle Treinen worden iedere maand verwerkt tot een top 10 op deze website. Zie ook volletreinen.nl.

Manifest De Reiziger Centraal
Donderdag 14 februari hebben vervoersbedrijven, het Ministerie IenW en de provincies het manifest ‘De reiziger centraal’ in ontvangst genomen. In dit manifest richten de consumentenorganisaties in het Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB) zich op de nieuwe betaalsystemen in het openbaar vervoer, die op dit moment door de OV-bedrijven en Translink worden ontwikkeld.

Benchmark duurzame mobiliteit
Onderzoeksbureau CE Delft voerde deze benchmark uit in opdracht van een brede coalitie van maatschappelijke organisaties die opkomen voor duurzame, actieve en gezonde mobiliteit: de Fietsersbond, Longfonds, MENSenSTRAAT, Milieudefensie, Natuur & Milieu, Rover en Wandelnet.

Rapport: als de gewone bus verdwijnt
Vooral in de stedelijke gebieden wordt geïnvesteerd in het openbaar vervoer. In de dunbevolkte gebieden daarentegen is er steeds meer sprake van bezuinigingen. De Rover-werkgroep Kleinschalig OV analyseerde de mogelijkheden om ook in deze gebieden tot goed OV te komen en schreef hierover een rapport.

OV-visie 2025
In 2016 heeft Rover een visie op het openbaar vervoer in 2025 gepresenteerd. In dit jaar kwam het vraagstuk over de ordening op het spoor op de politieke agenda, als gevolg van een aanbeveling in het Fyra-rapport en de kabinetsreactie daarop.

Zwartboek Hoogzomerdienstregeling Breng
Breng besloot in regio Arnhem/Nijmegen de zomerdienstregeling van 24 juli tot 4 september 2016 nog verder uit te dunnen naar een ‘Hoogzomerdienstregeling’, Rover verzamelde en analyseerde klachten om aan te tonen dat de Hoogzomerdienstregeling een slecht idee was. Download hier het zwartboek.

Treinwifi-enquête Rover Jong
Rover Jong vroeg de mening van jonge treinreizigers naar de kwaliteit van wifi in de trein. Lees hier de uitslag van de enquête.

Enquête naar de meest gastvrije stations
Rover vroeg aan de leden wat een station tot een gastvrij station maakt en welke stations hier een goed voorbeeld van zijn. Het resultaat was drie prijswinnaars. Ook de meest unheimische stations werden verkozen. Lees hier de uitslag van de enquête.

De OV-chipkaart vergeleken
€7,50 voor een nieuwe chipkaart iedere 5 jaar, €2,50 om je eigen saldo terug te vragen, €11 voor een vervangende kaart.. De Nederlandse chipkaart is duur. Erg duur bleek zelfs, uit onze vergelijking met andere Europese chipkaarten. Met dit rapport hopen we de vervoerders te bewegen de servicekosten te verlagen.

Rapportage Keuzedagen
Het afschaffen van papieren keuzedagen leverde een grote stroom klachten op. Samen met Unie KBO maakte Rover een rapportage van de problemen en gebruikte dit om met NS in gesprek te gaan. Uiteindelijk leidde dit begin 2015 tot de terugkeer van papieren keuzedagen voor voordeelurenabonnement-houders.

Zwartboek zonesupplementen
Het afschaffen van de zonesupplementen zorgde voor veel reizigers voor een forse prijsverhoging. Op een protestbrief van Rover aan het ROVB (Regionaal OV Beraad) werd geantwoord dat er geen klachten bekend waren. Rover heeft deze klachten voorts verzameld via het meldpunt en aangeboden in een zwartboek. Helaas heeft het niet geleid tot de terugkeer van zonesupplementen.

Analyse sterabonnementen
Het verdwijnen van de sterabonnementen zorgt voor veel mensen niet alleen voor forse prijsverhogingen maar ook voor een onoverzichtelijk chaos van verschillende benodigde chipkaartproducten. Omdat het afschaffen van d esterabonnementen via de decentrale overheden loopt, ontbreekt een landelijk overzicht van de gevolgen. Via het meldpunt sterabonnementen heeft Rover de gevolgen voor diverse reizigers in beeld gebracht in het rapport ‘wat is er aan de hand in abonnementenland?”. Voor het rapport is veel belangstelling vanuit zowel de landelijke als plaatselijke politiek. Vooralsnog is er geen aanvaardbaar alternatief voor het sterabonnement, Rover hoopt daarom nog steeds dat het rapport zal bijdragen tot het bespoedigen van een volwaardig landelijk alternatief.